Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen, Studia Politica Tamperensis 18

Kirja esittelee kansainvälisen politiikan tieteenalaa Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan oppiaineen näkökulmasta. Sen painopistealat – maailmanpolitiikka, Eurooppa-tutkimus sekä rauhan- ja konfliktintutkimus - hahmotetaan johdantoluvuilla ja tutkimusesimerkeillä. Teos on tarkoitettupääsykoekirjaksi, mutta myös muut kansainvälisen politiikan tutkimuksesta kiinnostuneet voivat sen lukea.\n\n

ISBN-10:
978-951-44-7163-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
313 s.
Tekijät:
Harle Vilho (toim.)
Tuotekoodi 014822
28,00 €