Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä

TERVETULOA TUTKIMUKSEN TEKEMISEN KIEHTOVAAN MAAILMAAN!

Tähän 4.laitokseen on koottu yksiin kansiin kirjoittamani Metodologia -sarjan kirjat omiksi luvuikseen. Kirjassa käsitellään yksinkertaisella tavalla vaikeiksi koettuja tutkimusmetodisia asioita. Osansa saavat:

 • Metodologian perusteet
 • Mittarin rakentaminen ja testiteorian perusteet
 • Laadullisen tutkimuksen perusteet
 • Tulevaisuudentutkimuksen perusteet
 • Tilastollisen kuvauksen perusteet
 • Tilastollisen päättelyn perusteet
 • SPSS aloittelevan tutkijan käytössä
 • Monimuuttujamenetelmien perusteet
 • Pienten aineistojen analyysi - Parametrittomien menetelmien perusteet ihmistieteissä
 • Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä
 • Monitasomallituksen perusteet
 • Rakenneyhtälö- ja polkumallituksen perusteet AMOS-ympäristössä
 • Elossaoloanalyysien perusteet

ISBN-10:
9525372251
Kieli:
suomi
Kustantaja:
International Methelp
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2009
Sidosasu:
sid.
Sivumäärä:
1632
Tekijät:
Jari Metsämuuronen
Viivakoodi 9789525372250
Tuotekoodi 28050016
Tekijä Metsämuuronen
75,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.