Ammatillinen kasvu – Professional Growth, Professori Pekka Ruohotien juhlakirja

Professori Pekka Ruohotie on edistänyt merkittävällä tavalla ammatilliseen kasvuun liittyvää tutkimusta ja koulutusta Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen professorina ja johtajana. 60-vuotisjuhlajulkaisu on kunnianosoitus hänen pitkäaikaisesta tutkimustyöstään ja kostuu hänen yhteistyökumppaniensa monipuolisista artikkeleista, joissa käsitellään ammatillisen kasvun ajankohtaista tutkimusta. \n\nJulkaisussa esitetään katsaus Ruohotien elämän merkittäviin vaiheisiin. Julkaisun artikkelien pääluvut käsittelevät ammatillista oppimista ja ammatillista kasvua, uudistuvaa opettajuutta, ammattikasvatusta ja työelämän kehittämistä, osaamisen ja muutoksen johtamista sekä englanninkieliset artikkelit julkaisun lopussa ammatillista kasvua – Professional Growth.\n\nKirja on tarkoitettu ammattikasvatuksen tutkimuksesta kiinnostuneille. Monipuolisuutensa ansiosta kirjan kohderyhmänä ovat ammatilliset opettajat, työelämän esimiehet ja kehittäjät, oppilaitosten hallinnon ja organisaatioiden kehittäjät ja johtajat, opetusviranomaiset, ammattikasvatuskentän yhteistyötahot sekä kasvatustieteen tutkijat ja korkea-asteen opiskelijat, joille kirja tarjoaa kattavasti uusinta tutkimustietoa ja soveltuu kurssikirjaksi.\n

ISBN-10:
978-951-44-7030-1
Kieli:
fin-eng
Sivumäärä:
456 s.
Tekijät:
Saari Seppo & Varis Tapio (toim.)
Tuotekoodi 014814
35,00 €