Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä

TERVETULOA TUTKIMUKSEN TEKEMISEN KIEHTOVAAN MAAILMAAN!

Tähän erikoislaitokseen on koottu yksiin kansiin kirjoittamani Metodologia -sarjan kahdeksan osaa omiksi luvuikseen. Kirjassa käsitellään yksinkertaisella tavalla vaikeiksi koettuja tutkimusmetodisia asioita. Osansa saavat:

  • Metodologian perusteet
  • Mittarin rakentaminen ja testiteorian perusteet
  • Laadullisen tutkimuksen perusteet
  • Tulevaisuudentutkimuksen perusteet
  • Tilastollisen kuvauksen perusteet
  • Tilastollisen päättelyn perusteet
  • SPSS aloittelevan tutkijan käytössä
  • Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä

ISBN-10:
9525372200
Kieli:
suomi
Kustantaja:
International Methelp
Painos:
4. p
Painovuosi:
2008
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
884
Tekijät:
Jari Metsämuuronen
Viivakoodi 9789525372205
Tuotekoodi 28050015
Tekijä Metsämuuronen
60,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.