Etnisyyttä, rasismia ja dialogia sanomalehdissä ja Internetissä, Tay. Tiedotusopin laitos. Julkaisuja C39/2005

Tämä raportti liittyy pitkäkestoiseen etnisyyttä ja rasismia koskevaan mediaseurantahankkeeseen, jota on vuodesta 1998 alkaen toteutettu Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen Journalismin tutkimusyksikössä.\n\nRaportin artikkeleissa kuvataan vuosina 1999-2004 toteutettua suomalaisten sanomalehtien sisällön systemaattista seurantaa, jonka kuluessa on analysoitu yli 5000 etnisiä vähemmistöjä käsittelevää sanomalehtijuttua. Mukana on viimeksi toteutetun seurannan yksityiskohtaiset tulokset sekä yhteenveto tähän mennessä toteutetuista tutkimuksista.\n\nSeurantatutkimuksessa on pyritty saamaan yleiskuva eri etnisten vähemmistötyhmien esiintymisestä ja niitä koskevien lehtijuttujen aiheista. Erityisesti kiinnitetään huomioita siihen, miten valtaväestön ja etnisten vähemmistöjen keskinäinen dialogi toteutuu uutisjournalismissa. Tältä osin tutkimus on myös lehtijuttujen puhujarakenteen analyysimenetelmien kehittelyä. Lehtiseurannan lisäksi raportti sisältää tuoreen katsauksen avoimen rasistisiin suomalaisiin Internet-sivuihin.\n

Kieli:
fin
Sivumäärä:
182 s.
Tekijät:
Raittila Pentti(toim.)
Tuotekoodi 014776
14,00 €