Leikkitarkkailu, Käsikirja lapsen toiminnallisen kehityksen arvioimiseksi

Leikkitarkkailu on kehitetty menetelmäksi, jolla voi karkeasti arvioida lapsen kehitystä ja joka voi toimia kuntoutuksen suunnittelun pohjana. Sen tavoitteena on antaa kuva lapsen toiminnallisista valmiuksista tavallisessa leikkitilanteessa. Menetelmä kehitettiin Vammaisten lasten varhaiskuntoutuksen kehittämistutkimuksen ns. ”Leikkiprojektin” yhteydessä. Projekti toteutettiin vuosina 1993–2000 Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenneurologisen työryhmän ja Tampereen yliopiston psykologian laitoksen yhteistyönä. Projektin tarkoituksena oli kehittää vammaisten lasten varhaisvaiheen kehityksen ja kuntoutuksen arviointi- ja seurantamenetelmiä sekä kuntoutusta. Arviointimenetelmiä kehitettäessä käytettiin perinteisiä kunkin ammattialan testejä sekä tutkimus- ja arviointimenetelmiä.

ISBN-10:
951-44-5861-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
45 [36] s.
Tekijät:
Nieminen Pirkko & Korpela Raija (toim.)
Tuotekoodi 014767
40,00 €