Tavoitteena turvallisuus. Poliisin strategisen johtamisen haasteita, Johtamistieteiden laitos, Turvallisuushallinto. 10/2005

Tavoitteena turvallisuus-tutkimuksessa arvioidaan poliisin strategisen johtamisen tilaa ja tulevaisuuden haasteita. Poliisihallinnossa on ollut lukuisia toiminnan, tuloksellisuuden arvioinnin ja strategisen johtamisen kehittämishankkeita viisivuotisen tarkastelujakson 2000-2004 aikana. Kehittämisen punainen lanka lähtee Poliisitoiminnan arviointi ja toimintaedellytysten turvaaminen-hankkeen (1999) tuloksista ja suosituksista. Strategisen ohjauksen ja johtamisjärjestelmän, tulosohjauksen ja palvelujen laadun kehittämishankkeiden lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan paikallisen turvallisuussuunnittelun tilaa ja kehittämistä sekä kansainvälisiä poliisihallinnon ja toimintapolitiikan suuntauksia, erityisesti ns. tieto-ohjatun poliisitoiminnan mallia (intelligence-led policing) ja strategista kumppanuuksien hallintaa.\n\nViisivuotisen kehittämisperiodin tärkein tulos on poliisihallinnon hajanaisten johtamiskäytäntöjen, tulosjohtamisen, laatujohtamisen, toiminnan ja talouden suunnittelun ja arvokeskustelun integroiminen uuden moniulotteisen johtamisjärjestelmän avulla selkeäksi ja koordinoiduksi strategisen johtamisen kokonaisuudeksi, jota kehitetään edelleen avoimessa vuorovaikutuksessa organisaation sisällä ja kansalaisyhteiskunnan suuntaan avoimena ja vaikuttamiseen rohkaisevana. Verkostojohtaminen kehittyy kohti strategista kumppanuuksien hallintaa, ja kokonaisuutena voidaan jo puhua strategisesta turvallisuusjohtamisesta.\n

ISBN-10:
951-44-6326-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
109 s.
Tekijät:
Virta Sirpa
Tuotekoodi 014766
15,00 €