Monitasomallituksen perusteet

Monissa arkielämän tiedonkeruun sovelluksissa - koulu- tai luokka-aineistoissa, sairaala- tai organisaatioaineistoissa tai esimerkiksi urheiluseuroissa kerätyissä - aineistoissa ei ole täysin satunnainen vaan tietynlainen hierarkkinen ja sisäkkäinen tai "pesiytynyt" rakenne: yksittäiset oppilaat kuuluvat tiettyyn luokkaan, luokat kuuluvat tiettyyn kouluun, koulut ovat osa tiettyä kuntaa (tai koulutuksen järjestäjää) jne. Jos tätä rakennetta ei oteta huomioon, siitä seuraa, että 1. malliin liittyvät kertoimet ovat todennäköisesti virheellisiä, 2. estimaattien keskivirheet ovat todennäköisesti virheellisiä, 3. tilastolliset tulokset ovat todennäköisesti virheelliset, 4. johtopäätökset ovat todennäköisesti virheelliset,5. ei saada tietoa aineiston rakenteen yhteyksistä tutkittavaan ilmiöön.Tällaisten aineistojen analysointia varten on olemassa oma metodologia, jota ihmistieteellisissä konteksteissa on yleensä nimitetty joko monitasomallitukseksi tai hierarkkiseksi lineaariseksi mallitukseksi. Uudessa kirjassa johdatellaan lukija monitasomallitukseen siten, että teksti on pyritty pitämään niin yksinkertaisena ja havainnollisena kuin mahdollista, vaikeat asiat selitetään kansantajuisesti ja käytännöllisesti sekä pyritään ohjaamaan lukijaa hyviin, syvällisempiin lähteisiin. Tietokonesovellukset havainnollistetaan HLM, MLwiN ja SPSS-ohjelmistolla, ja jokainen välivaihe ja tulosteet on kuvattu ja tulkittu yksityiskohtaisesti. Kirjassa on runsaasti kuvia.


ISBN-10:
9525372278
Kieli:
suomi
Kustantaja:
International Methelp
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2008
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
140
Tekijät:
Jari Metsämuuronen
Viivakoodi 9789525372274
Tuotekoodi 28050008
Tekijä Metsämuuronen
29,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.