Ammatti ja kasvatus, Ammattikasvatuksen tutkimuksia vuonna 2004

Ammatin oppiminen on vallitsevan käsityksen mukaan organisoidun kasvatusprosessin tulos ja päämäärä. Ammattikasvatuksen tutkimus pyrkii määrittämään kasvatuksen ja ammatin suhdetta ja olemusta nykyisessä kasvatustieteellisessä keskustelussa. Uudistuva koulutuspolitiikka haastaa ammatin käsitteen tarkasteluun.\n\nAmmattikasvatuksen tutkimus on kasvanut ja monipuolistunut viime vuosina. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus toimii alan valtakunnallisena keskuksena. Artikkelikokoelma Ammatti ja kasvatus esittelee AkTkk:n piirissä tehtyä uusinta tutkimusta. Teoksen 18 artikkelia antavat laajan kuvan ammattikasvatuksesta ja sen piirissä tehtävästä tutkimuksesta.\n

ISBN-10:
951-44-6115-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
314 s.
Tekijät:
Tuominen Markku & Wihersaari Jari (toim.)
Tuotekoodi 014758
25,00 €