Tietointensiiviset yritysverkostot Porin alueella, TaY. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja; 63/2001

Raportti on Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa toteutetun tutkimusprojektin "Tietointensiiviset yritysverkostot Porin alueella" loppuraportti. Tutkimusprojekti oli Porin kaupungin elinkeinotoimen rahoittama hanke, joka alkoi syyskuussa 2000 ja päättyi elokuussa 2001. \n\nTutkimuksessa kartoitettiin Porin alueen yritysten välisiä verkostoja sekä yritysten yhteistyötä kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Samalla tarkasteltiin mahdollisuuksia parantaa edelleen yritysten toimintaedellytyksiä. Tutkimus kohdistui tietointensiivisille ja korkean teknologian aloille; teollisuusautomaatioon, informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan (ITC) sekä ITC-teknologiaa hyödyntävään hyvinvointialaan. Nämä alat ovat osa alueen elinkeinopolitiikan painopisteiksi valittuja toimialoja\n

ISBN-10:
951-44-5181-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
85 s.
Tekijät:
Ahmaniemi Riikka, Kautonen Mika, Tulkki Pasi
Tuotekoodi 014658
8,40 €