Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn, TaY. Kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja B; 17

Kirjoittaminen on keskeinen osa korkeakouluopiskelijan oppimisprosessia. Teos on opas tieteellisen kirjoittamisen taidon kehittämiseen. Teoksessa tarkastellaan perinteisiä seminaaritöitä, kuten referaattia, tiivistelmää, esseetä, tieteellistä artikkelia, proseminaarityötä ja kandidaatintyötä ja niiden laadintaa. Käydään läpi kirjoittamisprosessia ja tieteellisen kirjoittamisen ongelmakohtia. Lisäksi tarkastellaan hyvän tieteellisen kirjoittamistavan periaatteita ja tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Teoksessa käsitellään prosessikirjoittamista, yhteiskirjoittamista, dialogista kirjoittamista, kirjoittamispäiväkirjaa sekä portfoliota mahdollisuuksina kehittää kirjoitustaitoa. Tarkastellaan, millä tavoin seminaarityöskentely voi edistää kirjoittajana kehittymistä. Seminaarityöskentelyä käsitellään itsenäisen työskentelyn, kirjoittajayhteisön, opettajan ohjauksen sekä arvioinnin näkökulmasta.\n\nTeos soveltuu sekä opiskelijoiden että opettajien käyttöön heidän pyrkiessään yhdessä kehittämään kirjoittamisen taitoa niin yliopistossa kuin ammattikorkeakoulussa.\n

ISBN-10:
978-951-44-7624-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
182 s. 5. uudistettu painos
Tekijät:
Viskari Sinikka
Tuotekoodi 014615
15,00 €