Rasismi ja etnisyys Suomen sanomalehdissä syksyllä 1999, TaY. Tiedotusopin laitos. Julkaisuja C; 31/2000

Kirjoittajien lisäksi tutkimusryhmään ovat kuuluneet Anu Kuusisto ja Anna-Kaisa Oikarinen.\n\n\nvuoden 1997 lopulla jättämässään ehdotuksessa työministeriön maahanmuutto-osasto esitti eri ministeriöitä koskevan rasismin ja etnisen syrjinnän seurantajärjestelmän luomista. Tässä raportissa kuvattu syksyn 1999 mediaseuranta liittyy osana eri hallinnon alojen rasismia ja etnisyyttä koskevaan jatkuvaan seurantaan. Maaliskuussa 1999 ilmestyi esitutkimus, jossa kartoitettiin aiheeseen liittyviä mediasisältöjä sekä kokeiltiin menetelmiä niiden sisällön analysoimiseksi. Kokeilun pohjalta tutkimusta jatkettiin syksyllä 1999 ja tässä esitettävät tulokset ja tulkinnat perustuvat syys-lokakuussa 1999 kootun lehtiaineiston sisällön erittelyyn.\n

ISBN-10:
951-44-4848-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
98 s. : kuv.
Tekijät:
Raittila Pentti ja Kutilainen Tommi
Tuotekoodi 014586
10,00 €