Ääni käheänä : voiko demokratisoitumista ja osallistumista tukea?, TaY. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus. Tutkimuksia ; 79

Demokratian ja osallistumisen edistäminen ovat olleet suurimpien lainan- ja kehitysavunantajien tavoitteena vuosituhannen vaihdetta lähestyttäessä. Samanaikaisesti kehitysmaiden kansalaiset ovat arvostelleet vastuuttomia hallituksiaan ja vaatineet demokratisoitumista sekä tulonjaon tasa-arvoistumista. Demokraattiset poliittiset instituutiot vaativat toimiakseen aktiivisen kansalaisyhteiskunnan. Ääni käheänä tarkastelee demokratisoitumista osallistumisen ja ehdollistamisen näkökulmista. Julkaisussa esitetään erilaisia tulkintoja siitä, voidaanko ulkomaisella rahoituksella ja asettamalla ehtoja mm. kehitysavulle ja hallinnon vastuullisuutta kehittyvissä maissa.

ISBN-10:
951-706-173-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
142 s.
Tekijät:
Seppälä Nina (toim.)
Tuotekoodi 014464
5,00 €