Japanin kielen alkeiskurssi, Oulun yliopiston oppimateriaalia Didascalica Universitatis Ouluensis Humanistiset tieteet B 5

Tämä oppikirja, japanin kielen oppikirja ”私の日本語教室 Watashi no nihongo kyooshitsu – Japanin kielen alkeiskurssi”, on suunnattu japanin kielen aloittelijalle ja tarkoitettu käyttää japanin kielen alkeiskurssille 1 ja 2 Oulun yliopistossa. Kirja on suunniteltu erityisesti suomalaisille korkeakoulun opiskelijoille huomioiden japanin ja suomen yhtäläisyyksiä ja eroja. Japanin kurssille osallistuu eri alojen opiskelijoita, joten kirjassa on yritetty käyttää yksinkertaisia kielioppitermejä ja välttää kielitieteellistä termistöä.\nKirjassa kieliopillisia seikkoja on pyritty esittelemään sellaisessa järjestyksessä, että aikaisemmin opitut tukevat uutta opittavaa asiaa. Tämä ei koske vain sanastoa, vaan kielioppirakenteita ja kirjaimia. Japanin tekstiosuudessa käytetään pääsääntöisesti kohteliastyylistä tekstiä, mutta myös jokin verran arkityylisiä esimerkkejä.\nAloittelijalle tarkoitettu alkuosa on translitteroitu roomajilla, länsimaisilla aakkosilla, joiden avulla on mahdollista litteroida kaikki japanilaiset kirjaimet. Kaikki kanji-merkit litteroidaan hiraganalla, niin sanottu furigana-menetelmällä. ”私の日本語教室 Watashi no nihongo kyooshitsu – Japanin kielen alkeiskurssi” voidaan käydä läpi kahdessa lukukaudessa, mikäli opetukseen on käytettävissä kaksi kaksoistuntia viikossa. Kirjaimistoa käsitellään tarkemmin erillisellä työkirjalla ”かなと漢字のワークブック KANA to KANJI no Workbook”.

ISBN-10:
978-951-42-9860-8
Kieli:
suom.
Sivumäärä:
290 s.
Tekijät:
Sopo Junko
Tuotekoodi 014098
25,00 €