INSIGHTS AND OUTLOUDS: CHILDHOOD RESEARCHIN THE NORTH, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS E Scientiae Rerum Socialium 107

Lapsuudentutkimuksen eräänä tehtävänä on tutkia lapsia heidän arkielämässään; heidän toimin-tojaan ja tunteitaan. Kuuntelemalla lapsia ja herkistymällä heidän kokemuksilleen voidaan suun-nitella ja rakentaa lasten hyvinvointia tukevia ympäristöjä. Rohkaisemalla ja auttamalla lapsiaosallistumaan ja ilmaisemaan omia näkemyksiään, oivalluksiaan, huoliaan ja ilojaan voidaansamalla tukea lasten kehitystä ja oppimista.\nNeljätoista tutkijaa ja opettajaa on yhdistänyt tietämyksensä lapsuudentutkimuksesta jahalunnut tässä kirjassa tuoda esille näkemyksiään lasten ”oivalluksista ja huudahduksista”. Kir-joittajat edustavat monitieteistä ja monikulttuurista lapsuudentutkimusta ja siksi kirja kertoopohjoisen lasten arkielämästä pohjoisen tutkijoiden äänellä. Monet lapsuuden ilmiöt ovat univer-saaleja, mutta pohjoisuus tuo niihin oman erityismerkityksensä. Kirjassa käsitellään lasten oppi-mista, leikkiä, koulukontekstia, kulttuurista kompetenssia ja kielen valmiuksia sekä lasten javanhempien osallisuutta. Myös lapsuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja niiden käytännönsovelluksia tarkastellaan osana tutkimuksen kenttää.

ISBN-10:
978-951-42-6108-4
Kieli:
eng.
Sivumäärä:
202 s.
Tekijät:
KRONQVIST EEVA-LIISA & PIRKKO HYVÖNEN
Tuotekoodi 013948
22,00 €