Preeclampsia and maternal type-1 diabetes: new insights into maternal and fetal pathophysiology, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1015

Raskausmyrkytyksen ja istukan vajaatoiminnan sekä näihin liittyvän sikiön kasvunhidastuman taustalla on epäonnistunut istukan muodostuminen alkuraskaudessa. Raskausmyrkytyksen riskin määrittäminen on ollut ongelmallista ja nykyisellään se voidaankin todeta vasta loppuraskaudessa, oireiden ilmaannuttua. Väitöstutkimuksessa sovellettiin uutta proteiinianalyysimenetelmää raskauden aikaisiin verinäytteisiin. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää raskausmyrkytystä sairastavien naisten veren proteiinimerkkiaineet taudin oireisessa vaiheessa sekä alkuraskaudessa verrattuna normaaliraskauksiin. Tutkimustulosten mukaan oireisessa raskausmyrkytyksessä äidin veressä on enemmän istukkaperäisiä ja verisuonien muodostumista hidastavia proteiinimerkkiaineita verrattuna normaaliraskauksiin. Niillä naisilla, joille kehittyy myöhemmin raskausmyrkytys on jo alkuraskaudessa veressään erilaisia proteiinimerkkiaineita verrattuna normaaliraskauksiin sekä oireiseen raskausmyrkytykseen.\nRaskausmyrkytys, istukan vajaatoiminta, sikiön kasvunhidastuma ja tyypin-1 diabetes ovat raskausongelmia, jotka vaikuttavat sikiön sydämen ja verenkierron toimintaan. Toisena tavoitteena väitöstutkimuksessa oli selvittää, mitkä ultraäänilöydökset liittyvät sikiön hapenpuutetta ja sydämen ylikuormitusta kuvastaviin merkkiaineisiin istukan vajaatoiminnassa. Tutkimustulosten mukaan sikiön hapenpuutteen ja sydämen ylikuormituksen merkkiaineet lisääntyvät istukan vajaatoiminnan pahentuessa ja liittyvät erityisesti ultraäänilöydöksiin verenkierron vastuksesta istukassa sekä kohonneeseen sikiön laskimopaineeseen. Sydämen ylikuormituksen merkkiaineet todettiin olevan koholla myös tyypin-1 diabeetikoiden vastasyntyneillä vaikka näissä raskauksissa ultraäänilöydökset istukan toiminnasta olivat normaalit. Diabeetikkoraskauksissa kohonneiden sydänmerkkiaineiden osoitettiin liittyvän äidin huonoon sokeritasapainoon alkuraskaudessa.\n

ISBN-10:
978-951-42-9109-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Girsén Anna
Tuotekoodi 013940
18,00 €