Improving the performance of the semi-active tuned mass damper, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 322

Erilaisten koneiden ja laitteiden tuottamaan värähtelyyn kiinnitetään nykyisin yhä enemmän huomioita. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet että sekä melu että tärinä kuormittavat ihmistä ja ne voivat aiheuttaa esimerkiksi selkä- ja kuulosairauksia sekä väsymystä. Nykyisessä voimakkaasti teknistyneessä yhteiskunnassa melu ja tärinäpäästöiltä suojautuminen on vaikeaa, usein jopa mahdotonta. Niinpä koneiden ja laitteiden valmistajien tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota tuotteidensa melu- ja tärinäpäästöihin. Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin jo pitkään tunnetun värähtelynhallintamenetelmän, massavaimennuksen, ja modernin säätötekniikan yhteensovittamista. Massavaimennus on kehitetty 1900-luvun alkupuolella laivanrakennusteollisuuden käyttöön, mutta sitä on sovellettu myöhemmin mm. paperikoneissa, polttomoottoreissa, generaattoreissa ja ajoneuvoissa. Väitöstutkimuksessa perinteisen massavaimentimen täysin passiiviseen perusrakenteeseen liitettiin erittäin nopeasti reagoiva toimilaite (kuivakitkavaimennin) ja moderni ohjausjärjestelmä joilla kokonaisrakenteesta saatiin ns. puoliaktiivinen. Puoliaktiivisuuden periaate on tunnettu teoriatasolla jo jonkin aikaa, mutta käytännön sovelluksissa ongelmia on aiheuttanut toimilaitteiden hitaus ja liiallinen joustavuus. Tässä tutkimuksessa osoitettiin että toimilaitteiden epäideaalisuuksien haittavaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi käyttämällä sopivaa ohjausmenetelmää. Tutkimustulosten perusteella puoliaktiivinen massavaimennin on mahdollista toteuttaa käytännössä ja saavutettava suorituskyky on erinomainen. Kehitettyä konseptia voidaan soveltaa esimerkiksi konepajateollisuuden tuotteissa kuten paperikoneissa, ajoneuvoissa ja voimalaitoksissa. Konsepti antaa mahdollisuuksia entistä vähemmän tärisevien ja vähemmän melua tuottavien sekä toimintaympäristöönsä sopeutuvien koneiden ja laitteiden kehittämiseen.

ISBN-10:
978-951-42-9124-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Liedes Toni
Tuotekoodi 013936
17,00 €