The Realisation of Prominence in Three Varieties of Standard Spoken Finnish, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 88

On ollut arvattavissa, että painotusilmiöt toteutuvat suomen eri murteissa foneettisesti jossakin määrin eri tavoin. Systemaattisesti näitä asioita selvitetään ensimmäistä kertaa tässä tutkimuksessa, jossa vertaillaan Oulun, Turun ja Tampereen seuduilta kotoisin olevien tuottamia vahvasti lausepainollisia ja täysin lausepainottomia sanoja. Tutkimuksessa tarkastellaan sanojen äännesegmenttien kestoja sekä sävelkorkeutena havaittavia perustaajuuksia. Analyysit osoittavat, että lausepaino toteutuu kaikissa tutkituissa suomen varianteissa perustaajuuden nousu-lasku -kuvion avulla. Perustaajuus nousee korkeimmalle oulunseutulaisilla puhujilla ja jää matalimmalle Tampereen seutua edustavilla puhujilla. Lausepainottomissa sanoissa perustaajuuden muutokset ovat kaikissa varianteissa vähäisiä. Varianttien välillä on eniten eroja CV.CV(X)-rakenteisissa sanoissa (esim. sika, kumina). Tämä onkin suomen sanarakenteista se, jonka toisen tavun yksinäisvokaalin on tiedetty olevan joillakin suomen murrealueilla kestoltaan ensimmäisen tavun yksinäisvokaalia pidempi. Kyseinen puolipidennykseksi kutsuttu ilmiö on ollut vanhastaan tunnettu varsinkin lounaismurteista (esim. Turùs). Tässä tutkimuksessa ilmenee, että puolipidennys on kestoissa mitaten voimakkaampaa Oulun kuin Turun seudulla, mutta Turun variantissa lausepainollisten CV.CV(X)-rakenteisten sanojen perustaajuuden huippu sijaitsee etäämpänä sanan alusta kuin Oulun ja Tampereen varianteissa ja Turun variantin muun rakenteisissa sanoissa. Luultavasti puolipidennys on tullut tunnetuksi lounaismurteiden piirteenä juuri myöhäisen perustaajuushuipun takia. Tampereen seudulla puolipidennystä ei ole, vaan siellä CV.CV(X)-rakenteisten sanojen toisen tavun vokaali on ensimmäisen tavun vokaalia lyhempi: toisin kuin Oulun ja Turun seuduilla, sanapainon toteutuminen kestojen avulla on rajoittunut sanan ensimmäiseen tavuun.

ISBN-10:
978-951-42-9113-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ylitalo Riikka
Tuotekoodi 013935
18,00 €