Achilles tendon rupture. Comparison of two surgical techniques, evaluation of outcomes after complications and biochemical and histological analyses of collagen type I and III and tenascin-C expression in the Achilles tendon, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1012

Akillesjännerepeämän parasta hoitoa ei tiedetä. Leikkaustekniikoita on lähes yhtä monta kuin leikkaajia. Tavallisimmat ovat jänteen päiden ompelu suoraan vastakkain ja suoran ompelun varmistaminen vahvikeläpällä. Vahviketekniikka antaa paremman vetolujuuden, mutta lisää riskiä haavaongelmiin. Akillesjännerepeämän leikkaushoidon tulokset ovat hyvät, mutta uudelleenrepeämät ja tulehdukset heikentävät paranemista. Akillesjännerepeämä liittyy kudosten rappeutumiseen, mutta myös mekaaninen tekijä tarvitaan. Väitöskirjatyössä 60 akillesjännerepeämän saanutta potilasta arvottiin kahteen ryhmään (suora ompelu tai suora ompelu vahvistettuna gastrocnemius fascian läpällä). Heitä seurattiin yksi vuosi sekä kliinisin että radiologisin menetelmin. Oletimme, että vahvikeläppätekniikka ei ole parempi kuin pelkkä suora ompelu. Oulun yliopistollisen sairaalan 409 potilaan aineistosta laskettiin esiintyvyydet repeämälle, uudelleenrepeämälle ja tulehduksille ajalla 1979-2000, sekä selvitettiin hoidon tulokset komplikaatioryhmissä. Kymmenen potilaan revenneistä akillesjänteistä otetuista näytteistä tutkittiin biokemiallisesti ja histologisesti kollageeni tyypin I ja III sekä tenaskiini-C esiintyvyydet. Keskimääräinen leikkausaika oli vahvikeläppäryhmässä 25 minuuttia ja viilto 7 cm pidempi kuin suoran ompelun ryhmässä (p Akillesjännerepeämän, uudelleenrepeämän ja syvän tulehduksen esiintyvyys nousi vuosien 1979-1990 ja 1991-2000 välillä nelinkertaiseksi. Komplikaatioiden suhde primäärivamman pysyi samana. Seurantatutkimuksessa uudelleenrepeämän hoidon tulokset olivat paremmat kuin syvän tulehduksen. Tulokset molemmissa ryhmissä olivat heikommat kuin onnistuneen akillesjännerepeämän hoidon jälkeen. Kollageenin tyypin III määrä oli koholla akillesjänteen repeämäkohdalla. Tenaskiini-C esiintyvyydessä ei akillesjänteen repeämäkohdan ja verrokkikohtien välillä todettu eroja.

ISBN-10:
978-951-42-9091-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pajala Ari
Tuotekoodi 013934
16,00 €