Experiments on fatty acids chain elongation and glycan flipping in the ER membrane, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 524

Ylipitkät rasvahapot (VLCFA) ovat välttämättömiä molekyylejä monille solun toiminnoille, joita ovat esimerkiski kalvokanavien muodostuminen, solukalvon kauttakulkuliikenne sekä signalointireitit. Tässä työssä on tutkittu rasvahappojen pidennystä hiivoissa. Työssä on myös identifioitu ja karakterisoitu kondensoiva entsyymi sekä ketoasyylireduktaasi puuvillakasvissa. Työn tarkoitus oli identifioida hiivan 3-hydroksyasyyli-CoA dehydrataasi. Sitä varten kehitettiin konstrukti, joka sisälsi 2 ensimmäistä ennustettua transmembraanista domeiinia Elo3p ja hydrataasi2 domeineista Candida tropicalis hiivan Mfe2p proteiinista. Hiivasoluille, jotka sisälsivät konstruktin tehtiin satunnainen mutageneesi, jonka jälkeen valikoitiin solut, joiden selviytyminen oli riippuvainen konstruktista. Eristetyt mutantit sisälsivät RFT1 mutaatiota ja lisäksi niistä löytyi puutteita proteiinien glykosylaatiossa, mutta ei VLCFA-puutosta. N-linkattu glykosylaatioreitti on hyvin säilynyt eukaryooteissa. Glykaanisynteesi tapahtuu ER-membraanissa; ensin sytoplasmisella puolella Dol-PPGlcNAc2Man5-välivaiheeseen, joka siirretään ER:n luminaaliselle puolelle Rft1p-riippuvaisella flippausprosessilla. Glykaanimolekyyli pidennetään sen jälkeen muotoon Dol-PPGlcNAc2Glc3Man9, jonka jälkeen se liitetään asparagiinisivuketjuun glykosyloitavassa polypeptidissä. Työn tuloksena huomattiin, että Elo3`-hydrataasi2 konstrukti toimii multicopy supressorina Rft1p puutostilassa. Tutkimukset paljastivat uusia näkökulmia Rft1p funktiosta sekä ER-assosioituneen proteiinien hävitysprosessin tehtavästä ER:n integraalisten membraaniproteiinikompleksien ylläpidossa. Ihmisen Rft1p homologin funktio osoitettiin hiivan komplementaatiokokeilla. Potilasmateriaalista analysoitiin mutatoitunut variantti jonka tuloksena identifioitiin ja karakterisoitiin ensimmäinen raportoitiu tapaus viallisen RFT1 alleelin aiheuttamasta glykosylaatiodefektista ihmisillä.

ISBN-10:
978-951-42-9068-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pujol François
Tuotekoodi 013930
16,00 €