Ghrelin, obesity and type 2 diabetes. Genetic, metabolic and epidemiological studies, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1009

Greliini on kasvuhormonin eritystä ja ruokahalua voimistava hormoni. Lihavuudelle on ominaista matalat plasman greliinipitoisuudet. Tässä väitöskirjatutkimuksessa oli tavoitteina etsiä uusia geneettisiä poikkeamia greliiniä ja greliinireseptoria koodaavista geeneistä ja tutkia löytyneiden poikkeamien kytkeytymistä lihavuuteen sekä ateroskleroosin riskitekijöihin. Tavoitteina oli myös selvittää geneettisten- ja ympäristötekijöiden roolia plasman greliinipitoisuuksien säätelyssä. Lisäksi greliinin yhteyttä tyypin 2 diabetekseen ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin tutkittiin seurantatutkimuksessa. Greliinireseptorin geenin eksoneista löytyi 5 ja greliinigeenin 5´reunustavilta alueilta 11 yhden nukleotidin geneettistä poikkeamaa. Kahdella greliinireseptorin geenin poikkeamalla oli yhteyttä insuliini- ja/tai lipidiaineenvaihduntaan liittyviin muuttujiin. Greliinigeenin 5´reunustavan alueen geneettiset poikkeamat eivät liittyneet plasman greliinipitoisuuksiin, mutta yhdellä variaatiolla oli yhteyttä kehon painoindeksiin. Kaksostutkimukimuksessa greliinipitoisuudet olivat korkeammat hoikilla kaksosilla verrattuna lihaviin kaksospareihinsa, huolimatta samasta geeniperimästä. Seurantatutkimuksen alussa mitatut seerumin greliinipitoisuudet eivät ennustaneet tyypin 2 diabeteksen tai muun sokeriaineenvaihdunnan häiriön ilmaantumista. Tutkimuksissa löytyneet greliinireseptorin geneettiset poikkeamat saattavat liittyä insuliini- ja rasva-aineenvaihduntaan, mutta eivät niinkään muihin tunnettuihin ateroskleroosin riskitekijöihin. Yksi greliinigeenin variaatioista näyttäisi liittyvän lihavuuteen. Geneettinen tausta näytti vaikuttavan vähemmän plasman greliinipitoisuuden määräytymiseen kuin hankitun lihavuuden. Lisäksi seerumin greliinipitoisuuksilla ei näyttäisi olevan merkittävää ennusteellista arvoa tyypin 2 diabeteksen tai muun sokeriaineenvaihdunnan häiriön ilmaantuvuuden suhteen.

ISBN-10:
978-951-42-9064-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Vartiainen Johanna
Tuotekoodi 013925
15,00 €