Risk factors for sudden cardiac death from an acute ischemic event in general population. A case-control study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1007

Sydänperäinen äkkikuolema on yleisin yksittäinen kuolinsyy länsimaissa. Taustalla on usein tunnistamaton sepelvaltimotauti. Tavallisin syy sydänpysähdykselle on äkillisen sepelvaltimokohtauksen aiheuttama sydänlihaksen hapenpuutee ja sitä seuraava kammiovärinä. Koska sepelvaltimotaudin eri ilmenemismuotojen, sydäninfarktin ja äkkikuoleman, tunnetut riskitekijät ovat pääosin yhteneviä, on sydänperäisen äkkikuoleman vaarassa olevien tunnistaminen väestössä ollut haaste käytännön lääkäreille. Väitöskirjan tarkoituksena oli tutkia äkillisen sepelvaltimotapahtuman aiheuttaman äkkikuoleman vaaratekijöitä väestössä. Tutkimusta varten kerättiin tiedot perättäisistä sydäninfarktista selvinneistä sekä sydänperäiseen äkkikuolemaan menehtyneistä, joiden kuoleman taustalla oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa todettiin viitteitä äkillisestä sepelvaltimotapahtumasta. Keskeisin löydös oli havainto suurentuneesta sydänperäisen äkkikuoleman riskistä niillä, joilla ensimmäisen asteen sukulaisia on menehtynyt sydänperäiseen äkkikuolemaan. Havainto viittaa perintötekijöiden vaikutukseen riskiä lisäävänä tekijänä. Muita vaaratekijöitä äkkikuolemalle olivat miessukupuoli, tupakointi, suurentunut sydän sekä vaikea sepelvaltimotauti. Tutkimuksessa todettiin 100% kuolleisuus äkilliseen sepelvaltimokohtaukseen, jos henkilöllä oli kaikki edellä mainitut äkkikuoleman vaaratekijät. Sydänperäisen äkkikuoleman sukuhistoria liittyi ruumiinavauksessa todettuun vaikeaan sepelvaltimotautiin ilman merkittävää eroa sepelvaltimotaudin perinteisten riskitekijöiden esiintymisessä, viitaten sepelvaltimotaudin etenemistä kiihdyttävien perintötekijöiden keskeiseen merkitykseen arvioitaessa sydänperäisen äkkikuoleman riskiä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu eroa nykyisin tunnettujen veren hyytymiseen vaikuttavien geenipolymorfioiden, joilla oletettavasti on vaikutusta sepelvaltimoplakkien synnyssä ja äkillisen sepelvaltimokohtauksen seurauksissa, esiintymisessä tutkimusryhmien välillä.

ISBN-10:
978-951-42-9046-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kaikkonen Kari
Tuotekoodi 013924
16,00 €