Utilizing similarity information in industrial applications, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 317

Viime vuosina ympärillämme olevan digitaalisen informaation määrä on kasvanut radikaalisti. Teollisuudessa suuria tietokantoja on pystytetty tallentamaan teollisuusprosesseista kerättyä tietoa tarkoituksena parantaa tuotantoprosessia tämän datan avulla. Kuitenkaan tällaisen datamäärän hallitseminen ja hyödyntäminen ei ole suoraviivaista. Tämän vuoksi tietokonelähtöinen lähestymistapa nimeltään tiedonlouhinta on osoittautunut tärkeäksi tutkimuskohteeksi, koska kyseisten menetelmien avulla pystytään löytämään uutta ja hyödyllistä tietoa suunnattoman suurista datajoukoista. Väitöskirjassa erinäisiä teollisuuden ongelmia on ratkaistu samankaltaisuuteen perustuvien tiedonlouhintamenetelmien avulla. Kirjassa on osoitettu, että samankaltaisuusinformaatio antaa hyödyllistä lisätietoa tuotannon eri vaiheissa. Samankaltaisuutta on hyödynnetty pienen mittakaavan teollisuusongelmissa, mutta myös laajemmissa yhteyksissä tarkoituksena parantaa koko tuotantoprosessia. Myös samankaltaisuuden eri käyttötapoja on esitelty. Menetelmät on valittu painottamaan samankaltaisuusnäkökulmaa; osa menetelmistä perustuu samankaltaisuusinformaatioon, kun taas osa pelkästään säilyttää samankaltaisuusinformaation tuloksissa. Väitöskirjassa on käsitelty käytännön ongelmia laaduntarkkailusta ja prosessien monitoroinnista aina tuotannon tehokkuuden parantamiseen ja mallien ylläpitoon sovellusalueina pistehitsaus ja teräksenvalmistus. Tämä väitöskirja osoittaakin selvästi, kuinka teollisuus voi hyötyä esitetyistä tiedonlouhintamenetelmistä.

ISBN-10:
978-951-42-9038-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Koskimäki Heli
Tuotekoodi 013923
14,00 €