Fall accidents and exercise among a very old home-dwelling population, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1005

Vanhusten kaatumistapaturmat ovat kansanterveyden taakka, sillä vuosittain joka toinen 80-vuotias kaatuu vähintään kerran useimmiten sisällä kotonaan. Kuudeosa iäkkäiden kaatumisista johtaa hoitoa vaativaan vammaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvitettää 85 vuotta täyttäneiden kotona asuvien vanhusten kaatumisten ilmaantuvuus, kaatumisvammat ja niihin johtaneet olot sekä kaatumisten vaaratekijät. Lisäksi arvioitiin erilaisten liikuntamuotojen turvallisuutta kaatumisvammojen suhteen ja geriatrisen tiimin työnä toteutetun liikunnallisen harjoittelun vaikuttavuutta kaatumisriskiin. Kohderyhmä oli Oulun kaupungin kotona asuvat 85-vuotta täyttäneet henkilöt (N=827), joista tutkimukseen osallistui 555 (67 %, keski-ikä 88-v SD ± 3). Tutkimuksen mukaan kaatumisten ja murtumien ilmaantuvuus jatkavat kasvuaan miehillä myöhäisimpään ikään ? naisilla korkea ilmaantuvuus saavutetaan hieman aiemmin. Vammaan johtavan kaatumisen vaara korostuu aamulla tai illalla. Merkittävät vaaratekijät olivat toistuva kaatuminen, huonosta liikkumisnäöstä aiheutuneet vaikeudet, antipsykoottisen lääkkeen käyttö sekä ahdistuneisuuden, hermostuneisuuden tai pelon tunne. Kävelyn harjoitus osoittautui turvalliseksi ja muu harjoittelu oli yhteydessä alentuneeseen vammakaatumisen riskiin. Ensimmäisessä satunnaistetussa ja kontrolloidussa väestötutkimuksessa todettiin että toiminnallinen liikuntainterventio ei ollut tehokas vähentämään kaatumistapaturmia korkeassa vanhuudessa, vaikkakin hidasti tasapainon heikentymistä. Kuitenkin vanhusten joukossa, jotka pystyivät liikkumaan ulkona, liikuntainterventio vähensi kaatumisvaaraa. Tutkimuksessa todettiin, että myöntyvyys uuden liikuntaharjoittelun aloittamiseen oli heikkoa. Tulosten perusteella todettiin, että tavanomainen liikunnan harrastaminen on turvallista korkeassa vanhuusiässä ja uuden liikuntamuodon aloittaminen tarjoaa hyviä mahdollisuuksia moniammatilliseen kaatumisten ehkäisytyöhön kunhan vanhusten liikuntamyöntyvyys aktivoituu.

ISBN-10:
978-951-42-9025-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Iinattiniemi Sari
Tuotekoodi 013922
14,00 €