Thermal, circulatory, and neuromuscular responses to whole-body cryotherapy, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1006

Huippukylmähoito (-110 °C) on ensisijaisesti niveltulehduksen ja kivun hoitomuoto. Tutkimus luo pohjaa huippukylmähoitolaitteen käytölle ja varmistaa sen turvallisuutta sekä tuo perustietoa huippukylmähoidon vaikutuksista, joka on myös tarpeen, kun hoitoa sovelletaan sairauksista kärsiviin.\nTulokset osoittivat, että huippukylmäaltistuksen aikana ihon lämpötila laskee nopeasti keskimäärin tasolle 12 ºC. Kehon syvälämpötilassa ei tapahtunut merkitsevää muutosta. Paleltumariski on siis vähäinen, jos noudatetaan ohjetta, jossa hoidon aikana ollaan lähes paikoillaan, jotta liikkeessä syntyvä viima ei viilennä ihoa lisää. Lämpö- ja miellyttävyystuntemusta kyseltäessä standardeilla kaavoilla suurempaa epämiellyttävyyttä ei koettu. Tottumista havaittiin jo muutaman käyntikerran jälkeen eli altistus muuttui miellyttävämmäksi.\nTutkimuksessa selvitettiin myös verenpaineen muutoksia huippukylmäaltistuksen jälkeen sekä mahdollista adaptoitumista 3 kk:n ajan, kun koehenkilöt kävivät kylmässä 3 kertaa viikossa. Huippukylmäaltistus nosti hetkellisesti systolista verenpainetta n. 20 mmHg ja diastolista n. 5 mmHg, mutta mitään pysyviä verenpainemuutoksia ei todettu. Yksilölliset vaihtelut olivat kuitenkin suuria. Sykevariaatiomittausten perusteella näyttäisi siltä, että autonominen hermotus paranee 3 kk:n aikana, koska sykevälivaihtelu kasvoi, joka olisi terveydelle edullista. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa tarkasteltiin hermolihasjärjestelmän mahdollista adaptoitumista huippukylmäaltistukseen.\nTulosten perusteella pudotushypyn lentoaika väheni ensimmäisen altistuksen yhteydessä, mutta 3 kk:n kohdalla väheneminen oli vähäisempää. Tätä adaptaatiota tukivat myös mittaukset EMG-aktiivisuuksista. Samantyyppistä adaptaatiota saattaisi tapahtua myös potilailla, jolloin huippukylmän jälkeen kivun lievittymisen lisäksi potilaat pystyisivät tekemään terapeuttiset harjoitukset tehokkaammin. Tulokset osoittavat, että huippukylmäaltistus on turvallinen terveillä henkilöillä.

ISBN-10:
978-951-42-9042-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Westerlund Tarja
Tuotekoodi 013921
15,00 €