Essays on the effects of gains and losses on the trading behavior of individual investors in the Finnish stock market, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 37

Behavioristinen rahoitustutkimus osoittaa, että vastoin perinteisen rahoitusteorian oletusta sijoittajat eivät aina käyttäydy rationaalisesti. Yksi ilmentymä tästä on nk. dispositioefekti, sijoittajilla havaittu taipumus realisoida voittoja mieluummin kuin tappioita. Verotuksellisesta näkökulmasta käyttäytyminen ei ole järkevää, koska myyntivoitot nostavat sijoittajien maksettavaksi tulevien verojen määrää. Tutkimustulokset osoittavat, että yleisesti ottaen sijoittajat realisoivat mieluummin voittoja kuin tappioita. Ilmiö ei kuitenkaan ole niin vahva, että se olisi täydellisesti havaittavissa myös laskevilla markkinoilla. Vaikkakin tappiot pienentävät sijoittajien myyntialttiutta myös laskevilla markkinoilla, voitoilla ei ole markkinoiden alamäessä vastakkaista vaikutusta. Tämä selittyy osittain sillä, että markkinatilanteesta johtuen sijoittajilla on vähemmän voitollisia osakkeita salkuissaan, mutta toisaalta tulos osoittaa myös sen, miten vaikeaa sijoittajien on myöntää virheensä ja myydä tappiolla. Huonoista sijoituspäätöksistä johtuvaa katumuksen tunnetta halutaan siis välttää, mistä on osoituksena dispositioefektin laimeneminen sijoittajien myydessä lahjaksi saamiaan osakkeita. Tulosten mukaan sijoittajan on helpompi myydä lahjaksi saatu tappiollinen osake kuin itse hankittu tappiolla oleva osake. Lahjaksi saatuihin osakkeisiin liittyviä tappioita voidaan realisoida ilman katumusta, koska kehnon sijoituspäätöksen on tehnyt joku muu kuin sijoittaja itse. Aikaisemmissa tutkimuksissa dispositioefektin on väitetty pienentävän sijoittajien ansaitsemia tuottoja. Tulokset kuitenkin osoittavat, että sijoittajien pitämät tappiolliset osakkeet tuottavat jatkossa paremmin kuin heidän myymänsä voitolliset osakkeet. Vaikka dispositioefektin mukainen käyttäytyminen onkin epärationaalista, se ei välttämättä ole taloudellisesti haitallista.

ISBN-10:
978-951-42-9044-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Lehenkari Mirjam
Tuotekoodi 013920
17,00 €