Solute traffic across the mammalian peroxisomal membrane—the role of Pxmp2, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 517

Aineenvaihduntatuotteiden liikenne nisäkkään peroksisomikalvolla—Pxmp2-proteiinin tehtävä Peroksisomit ovat pieniä soluorganelleja, joita on kaikissa tumallisissa soluissa. Ne koostuvat liukoisia proteiineja sisältävästä ydinosasta sekä sitä ympäröivästä lipidikalvosta. Peroksisomaaliset entsyymit osallistuvat lukuisiin aineenvaihdunnan tapahtumiin, kuten rasva-aineiden, aminohappojen ja reaktiivisten happiradikaalien metaboliaan. Peroksisomien toiminta tarvitsee jatkuvaa aineenvaihdunnan tuotteiden siirtoa peroksisomikalvon läpi. Tämä tutkimus osoittaa, että peroksisomikalvossa on sekä kanavia muodostavia että aineenvaihdunnan välituotteita kuljettavia proteiineja. Hiiren Pxmp2-geeni koodaa peroksisomaalista integraalista kalvoproteiinia, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä PMP22. Työn keskeinen löydös on Pxmp2-geenin inaktivoimisen johtaminen osittaiseen liukoisten yhdisteiden siirtymisen estymiseen peroksisomikalvon yli. Elektrofysiologiset monikanavamittaukset osoittavat, että poistogeenisen hiiren maksan peroksisomeista on hävinnyt kanava, jonka johtokyky 1 M KCl-liuoksessa on 1,3 nS. Sekä hiiren maksakudoksesta puhdistettu että hyönteissoluissa tuotettu rekombinanttiproteiini antoi samanlaisen mittaustuloksen. Pxmp2-kanava ei ole jänniteriippuva, vaikkakin se on kationiselektiivinen. Mittaustulosten perusteella kanavan halkaisija on n. 1,4 nm. Pxmp2 on ensimmäinen identifioitu peroksisomikalvon kanavaproteiini. Löydösten perusteella voidaan esittää malli, jonka mukaan peroksisomikalvo on avoin pienille liukoisille yhdisteille, mutta suuremmat molekyylit, kuten aineenvaihdunnan kofaktorit (NAD/H, NADP/H ja CoA) ja ATP tarvitsevat omat kuljetusproteiinit. Havainnoitaessa Pxmp2-poistogeenisen hiiren ilmiasua osoittautui, että geenin poisto johti maitorauhasen epiteelikudoksen rauhaskasvun estymiseen hiiren puberteetissa.

ISBN-10:
978-951-42-8971-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Rokka Aare
Tuotekoodi 013915
8,00 €