Ihanteiden Ikaros. Markku Lahtelan Se-romaani ja 1960-luvun representaation kriisi, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 87

Ihanteiden Ikaros. Markku Lahtelan Se-romaani ja 1960-luvun representaation kriisi\nTutkimuksen ajallinen pääkohde on 1960-luvun alkupuoli. Se-romaani paitsi osallistui ajankohtaiseen kulttuuriseen ja kirjalliseen dialogiin myös uudisti suomalaista proosaa representoimalla katkelmallisesti ja fiktiivisesti autobiografista materiaalia. Tutkimukseni osoittaa, että freudilainen psykoanalyysi on ollut Se-romaanin ja laajemminkin Lahtelan tuotannon synnyn tärkeä innoittaja. Sama koskee Friedrich Nietzschen elämänfilosofiaa, jonka tietyt näkemykset ovat suunnanneet Se-romaanissa keskeistä moraalikysymysten käsittelyä ja vaihtoehtoisen (seksuaali)moraalin etsintää.\nKontekstuaalisen tutkimuksen tarkastelut pohjaavat myöhäismodernin näkökulmaan. Vaikka tutkimuksessa korostuu ulkokirjallinen historiallinen konteksti, käsitellään jonkin verran myös tekstuaalisia ulottuvuuksia. 1960-luvun konteksteista olen päähuomion kiinnittänyt muutoksista syntyneeseen representaation kriisiin tulkitsemalla Lahtelan teksteistä sen kommentointeja ja ratkaisuyrityksiä.\n

ISBN-10:
978-951-42-9009-1
Kieli:
SU
Tekijät:
Komulainen Kauko
Tuotekoodi 013914
20,00 €