Prevalence, prognosis and characteristics of subjects with short QT interval in an electrocardiogram, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1003

Sydämen mekaaninen toiminta saa alkunsa sähköisistä tapahtumista, joita mitataan sydänfilmillä. Menetelmää on käytetty yli 100 vuotta ja on edelleen käyttökelpoinen, kun tutkitaan sydämen terveyttä. Sydämen sähköinen toiminta voidaan jakaa aktivaatiovaiheeseen (depolarisaatio) ja lepovaiheeseen (repolarisaatio). Varsinkin viimemainitun tilan häiriöihin liittyy poikkeavuuksia sydämen rytmissä. Osa rytmihäiriöistä voi olla perinnöllisiä ja myös hengenvaarallisia. Sydänfilmistä mitattavaan pitkään QT aikaan on tiedetty liittyvän hengenvaarallisia rytmihäiriöitä. Osa niistä johtaa sydänperäiseen äkkikuolemaan. QT ajan pitenemää ovat lääkärit tottuneet arvioimaan, mutta QT ajan lyhenemää on viime vuosiin pidetty merkityksettömänä löydöksenä eikä sitä ole juuri mitattu tai raportoitu ennen kun v. 2000 kuvattiin sydänäkkikuoleman kokeneita henkilöitä, joiden QT aika oli selvästi tavanomaista lyhyempi. Tämä tutkimus sai alkunsa väittelijän tavattua nuoren sydänpysähdyksestä selvinneen miehen, jonka sydänfilmissä oli selvästi tavanomaista lyhyempi QT aika. Tarkoituksena oli kuvata tarkemmin kyseistä ilmiötä keräämällä tietoa kaikista Euroopassa tiedossa olevista potilastapauksista ja arvioida heidän kliinisiä ilmentymiä, ennustetta, diagnostiikkaa ja hoitoa. Lisäksi tutkimme lyhyen QT ajan esiintyvyyttä terveessä, keski-ikäisessä väestössä ja pystyimme lähes 30 vuoden seurannan perusteella selvittämään, ettei läheskään kaikilla ilmiö ole hengenvaarallinen. Tutkimme myös lyhyen QT ajan potilaiden vuorokauden mittaisen sydänsähkökäyrän käyttäytymistä verrattuna terveisiin kontrollihenkilöihin. Havaitsimme että lyhyt QT-potilailla oli sydämen sähköisessä lepovaiheessa poikkeavuuksia, joiden ajatellaan altistavan hengenvaarallisille rytmihäiriöille. Tutkimme muutoksia tarkemmin 10 vakavia rytmihäiriöitä kokeneella potilailla ja havaitsimme, että sydänfilmissä on mitattavia suureita, joita voidaan käyttää näiden henkilöiden ennusteen määrittämiseen ja diagnoosiin.

ISBN-10:
978-951-42-9006-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Anttonen Olli
Tuotekoodi 013910
12,00 €