Persistent Chlamydia pneumoniae infection, inflammation and innate immunity, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1000

Chlamydia pneumoniae on solunsisäinen patogeeni joka aiheuttaa hengitystieinfektioita. C. pneumoniae -infektio voi muuttua persistoivaksi ja tällaiset persistoivat infektiot on tutkimuksissa yhdistetty mm. sydän- ja verisuonisairauksiin, neurologisiin sairauksiin ja hengitystiesairauksiin. Joissakin tutkimuksissa on löydetty yhteys C. pneumoniae -seropositiivisuuden ja kohonneen painoindeksin välillä. On osoitettu että C. pneumoniae kykenee infektoimaan rasvasoluja. Tutkimuksen yhtenä päätavoitteena oli selvittää säätelevätkö tietyt geenipolymorfismit synnynnäisen immuniteetin markkereiden ja tulehdusmarkkereiden määrää seerumissa ja liittyvätkö samat geenipolymorfismit C. pneumoniae ?infektioon sekä vertailla erilaisten C. pneumoniae -infektion määritysmenetelmien toimivuutta ateroskleroottisesssa kudoksessa ja selvittää onko seerumin klamydiaalisen lipopolysakkaridin (cLPS) pitoisuuden ja BMI:n välillä yhteyttä. Tutkimuksessa havaittiin että tutkittujen synnynnäisen immuniteetin markkerien ja tulehdusmarkkerien määrät terveiden henkilöiden seerumissa korreloivat keskenään. Näiden markkeireiden pitoisuuus seerumissa saattaa olla osittain tässä työssä tutkittujen geenipolymorfismien (etenkin LPS:ää sitova proteiini ja toll-like reseptori 4) säätelemää. Interleukiin 6 -geenin polymorfismi taas liittyi C. pneumoniae seropositiivisuuteen. Tutkimuksen yhteydessä kehitetty cLPS:n mittausmenetelmä, jossa kaupallisesti saatavilla olevaa menetelmää sovellettiin ateroskleroosikudokselle, vaikuttaa lupaavalta ja saattaisi soveltua cLPS:n mittaamiseen muistakin kudostyypeistä. C. pneumoniae -seropositiivisuus ja kohonneet seerumin cLPS:n ja C-reaktiivisen proteiinin pitoisuudet liittyivät korkeampaan painoindeksiin. cLPS:n ja CRP:n välillä havaittiin vahva korrelaatio. Tulokset vahvistavat teoriaa jonka mukaan C. pneumoniae -infektio voi liittyä kohonneeseen painoindeksiin. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voi päätellä näiden välistä syy-seuraus suhdetta.

ISBN-10:
978-951-42-8995-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Lajunen Taina
Tuotekoodi 013907
16,00 €