TOPBP1, CLSPN and PALB2 genes in familial breast cancer susceptibility, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 996

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpämuoto Suomessa. Suurin osa rintasyövistä on sporadisia, mutta n. 5-10 % rintasyövistä luokitellaan perinnöllisiksi. Toistaiseksi tunnistetut rintasyövän geneettiset alttiustekijät selittävät vain n. 20-25% perinnöllisestä rintasyöpäalttiudesta. Tämän vuoksi uusien altistavien geenimuutosten löytäminen on tärkeää. Suurin osa tunnistetuista perinnöllisen rintasyövän alttiustekijöistä toimii DNA:n korjausvasteessa. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin kolmen tähän reaktioreittiin osallistuvan geenin, TOPBP1:n, CLSPN:n ja PALB2:n mutaatioita pohjois-suomalaisissa rinta- ja munasarjasyöpäperheissä. TOPBP1-geenin mutaatioanalyysissä havaittiin yksi uusi mahdollisesti syövälle altistava muutos. Arg309Cys muutoksen huomattiin esiintyvän merkittävästi useammin perinnöllisillä rintasyöpäpotilailla kuin terveillä henkilöillä. Lisäksi tästä geenistä löydettiin 18 muuta muutosta, jotka eivät olleet syövälle altistavia. CLSPN-geenistä löydettiin yhteensä seitsemän muutosta. Niistä mikään ei selvästi altistanut syövälle. Yhden muutoksen havaittiin mahdollisesti muokkaavan muiden alttiustekijöiden riskiä. PALB2-geenistä löydettiin yksi selvästi syövälle altistava muutos c.1592delT, joka esiintyi melko yleisesti suomalaisilla rintasyöpäpotilailla, erityisen yleisesti pohjois-suomalaisissa syöpäperheissä. Mutaation vaikutuksesta PALB2-proteiinin toiminta havaittiin puutteelliseksi erityisesti DNA:n korjauksessa sekä sen sitoutumisessa BRCA2-proteiiniin. Havaittu mutaatio löydettiin myös yhdestä eturauhassyöpäsuvussa, joten muutoksella saattaa olla yhteyksiä myös muihin syöpätyyppeihin. PALB2-geenin mutaation tarkempaa vaikutusta syöpäalttiuteen selvitettiin uudella tutkimuksella. Havaittiin että valikoimattomissa rintasyöpäperheissä muutos aiheuttaa n. 40 %:n rintasyöpäriskin 70 ikävuoteen mennessä. Myös riski muille syöpätyypeille saattaa olla kohonnut. Tämän vuoksi muutoksen kantajien perinnöllisyysneuvonta saattaisi olla tarpeellista.

ISBN-10:
978-951-42-8967-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Erkko Hannele
Tuotekoodi 013904
10,00 €