Collagen XIII in cardiovascular development and tumorigenesis, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 993

Kollageeni XIII suhteen mutatoituneilla sikiöillä cardiovaskulaarinen toiminta on muuttunut ja se johtaa homotsygoottien sikiöiden abortoitumiseen 12.5 päivän ikäisinä. Abortoituvilla sikiöillä havaittiin sydämessä läppävuoto ja sydämentoimintaa kuvaavien parametrien perusteella sydämen toiminta on heikentynyt. Histologisissa tutkimuksissa havaitsimme, että läppäalue on kehittynyt normaalisti, mutta sydänlihaksen kudosjuosteisuus on alentunut. In situ ?värjäyksen perusteella kollageeni XIII ilmentyy kauttaaltaan sydänlihaksessa. Saman hiirilinjan heterotsygoottihiirille kehittyy kontrolleja useammin B-solulymfoomia, jotka lähes poikkeuksetta paikantuvat suoliliepeeseen. Lymfoomat eivät ilmennä kollageenia XIII, ohutsuolessa kollageenia XIII sen sijaan ilmenee runsaasti. Elektronimikroskopiset tutkimukset osoittivat, että ohutsuolessa epiteelisolun tyvikalvo on epänormaali. Näin ollen suoliston häiriintynyt rakenne muuttaa normaalia immuunivasteen tasapainoa suoliston alueella, mikä voi johtaa B-solulymfoomaan. Kemiallisesti tuotettujen villityypin hiiren ihon kasvainten sekä ihmisen suusyöpänäytteiden perusteella havaitsimme, että kollageeni XIII ilmentyminen lisääntyy karsinogeneesin aikana. Hiiren papilloomissa kollageeni XIII värjää kauttaaltaan epiteelisolukon hailakasti ja karsinoomissa kollageenin XIII signaali on lisääntynyt epiteelisolujen basaaliosassa ja invasiivisessa solukossa. Ihmisen suusyöpänäytteillä havaitsimme saman ekspressio- ja lokalisaatiovaihtelun kuin kemiallisesti tuotetuilla hiiren ihokasvaimilla. Yksi suusyöpänäytteistä oli histologisesti muista poikkeava ja siinä myös kollageeni XIII värjäys oli täysin erilainen. Tulosten perusteella kollageeni XIII on merkittävä tekijä kasvaimen invaasion initiaatiossa. Kollageeni XIII voisi jatkossa toimia prognostisena tai diagnostisena markkerina tai uutena hoitovaihteehtonakin.

ISBN-10:
978-951-42-8955-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Tahkola Jenni
Tuotekoodi 013903
10,00 €