Työhyvinvoinnin kokemukset kertomuksellisina prosesseina–narratiivinen arviointitutkimus, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 315

Työhyvinvoinnin ilmiön ja käsitteen kokemuksellinen ymmärtäminen on sekä yhteiskunnallisesti että inhimillisesti merkittävä ja ajankohtainen päämäärä. Työelämän jatkuvasti muuttuessa on tarpeellista monipuolistaa ja syventää ymmärrystä työhyvinvoinnista, joka on enemmän kuin pahoinvoinnin puuttumista. – Tutkimuksen päätavoitteena on ymmärryksen ja tiedon kasvattaminen työhyvinvoinnista yksilöllisesti koettuna ja kerrottuna ilmiönä. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen väitöskirja, jossa työhyvinvoinnin kokemuksia tutkitaan kertomusten avulla. Tutkimuksessa työhyvinvoinnin tutkimiseen kehitettiin uusi metodologinen ja metodinen narratiivinen lähestymistapa. Ontologisia ja epistemologisia ratkaisuja ohjasivat prosessimaisuus, dialogisuus ja äänen antaminen tutkimukseen osallistuville. Sovellettu prosessimaisesti etenevä narratiivinen metodi keskittyy tarkastelunäkökulmaltaan mitä ja miksi kerrottiin -kysymyksenasetteluun. Kertomusten tulkinnan temaattisella sisältöjen luvulla metatason tutkimustuloksissa työhyvinvointi ilmiönä hahmottui tutkimuksessa yksilöllisenä, kokonaisvaltaisesti koettuna hyvinvoinnin tilana. Sen muodostavat jatkuvasti liikkeessä olevat tajunnalliset, situationaaliset ja keholliset tekijät. Työhyvinvoinnin ilmiön muodostavat tekijät ovat: työsitoutuneisuus, kokonaiselämän hyvinvointi, vastuullisuus itsestä, dialoginen yhteisöllisyys, koettu työn haasteellisuus, yksilöllinen ja arvostava esimiestyö, ilon ja onnistumisen kokemukset työssä, tunne arvostettavan työn tekemisestä, osaaminen asiakastyössä ja yksilöllisten tarpeiden huomiointi työnkuvassa. Ihmisten kertomusten kuunteleminen ja ymmärtäminen on työhyvinvoinnin ilmiön ymmärtämisessä ja kehittämisessä tärkeää. Työhyvinvoinnin edistämisen kannalta on keskeistä havaita työhyvinvoinnin yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus. Menetelmällisesti tutkimus tuottaa uudenlaista tietoa työhyvinvoinnin tutkimisen kenttään, sekä antaa laajan katsauksen työhyvinvoinnin eri tekijöistä.

ISBN-10:
978-951-42-9023-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Marjala Pauliina
Tuotekoodi 013899
16,00 €