Camera based motion estimation and recognition for human-computer interaction, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 313

Kännykät muuttuvat aistikäyttöliittymiksi kameran avulla Kameralla varustetut puhelimet ovat jo arkipäivää. Matkapuhelinten käyttöliittymien tekninen kehitys on nopeaa. Kännykän pieni koko ja erilaiset sensorit, kuten kamera, tekevät aivan uudenlaiset käyttötavat mahdollisiksi. Uudet käyttöliittymät voivat perustua esimerkiksi puhelinten digikameroiden antamaan kuvatietoon. Väitöstutkimuksessa kehitettiin uudenlaisia, tehokkaita ja nopeita laskenta-algoritmeja, joilla voidaan toteuttaa konenäkömenetelmiä matkapuhelinympäristöön. Kun digitaalista kuvatietoa hyödynnetään uudentyyppisessä käyttöliittymässä, on tärkeää, että konenäköjärjestelmä mukautuu erilaisten ihmisten tarpeisiin ja on toimintavarma muuttuvissa olosuhteissa. Tutkimuksessa kehitetty tekniikka sisältää pään asennon havaitsemisen kuvasta kasvojen perusteella, kohteen liikkeen mittaamisen ja puhelimen oman liikkeen mittaamisen. Näitä tekniikoita havainnollistetaan kolmessa uudessa puhelimen käyttösovelluksessa. Esimerkiksi kännykän selaimessa olevaa dokumenttia voidaan selata puhelinta kallistamalla. Tämä perustuu puhelimen omaan liikkeen mittaamiseen suhteessa käyttäjän kasvoihin. Toisessa käyttösovelluksessa etsitään kuvassa oleva sormi ja mitataan sormen liike. Tietty sormen liike voi toimia komentona vaikkapa pikavalintanumeroihin soittamiseksi puhelimen pikavalintanäppäinten sijasta. Työssä esitellään myös interaktiivinen menetelmä korkealaatuisten panoraamakuvien muodostamiseksi pyyhkäisemällä osia näkymästä kerrallaan. Panoraamakuva muodostuu näistä osista automaattisesti. Järjestelmä ohjaa käyttäjää kuvanotossa liikkeen tunnistuksen avulla. Tutkimuksessa pohditaan myös matkapuhelinympäristön teknisiä haasteita, kuten rajattua tehokapasiteettia. Väitöstyössä kehitettyjen menetelmien avulla puhelinten käyttöön saadaan aivan uudenlaisia ulottuvuuksia.

ISBN-10:
978-951-42-8977-4
Kieli:
ENG
Tekijät:
Hannuksela Jari
Tuotekoodi 013897
16,00 €