Climate-conscious architecture—design and wind testing method for climates in change, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 307

Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää käytännöllisiä suunnitteluvälineitä, joilla voidaan parantaa ympäristöä, mikroilmastoa sekä rakennusten ja kaavojen energiataloutta eri ilmastovyöhykkeissä, sekä varautua ilmaston muutokseen.\nTutkimuksen osat ovat:\n– Selvitys tämän hetkisestä ilmastoon ja suunnitteluun liittyvästä osaamisesta.\n– Selvitys ilmaston muutoksen vaikutuksesta rakennetulle ympäristölle.\n– Yksinkertaisten mikroilmasto-, luonto- ja rakennetunympäristön analyysien kehittäminen.\n– Määritellä hyväksyttävän mikroilmaston kriteerit.\n– Kehittää pienoismallien tuulitestauslaite.\n– Kehittää metodit testitulosten analysoimiseksi ja johtopäätösten vetämiseksi.\n– Laatia kaavoitus- ja rakennussuunnitteluohjeet eri ilmastovyöhykkeille.\nTärkeä osa tutkimusta oli CASE tuulitestauslaitteen, erilaisten tuulen simulointitekniikoiden ja testausten havainnointimenetelmien kehittäminen.\nKehitettiin bioklimaattisen kaavoituksen ja arkkitehtisuunnittelun suunnitteluohjeet eri ilmastovyöhykkeisiin. Kehitetyt analyysimenetelmät antavat laadullisen yleiskuvan, jota voidaan syventää määrällisen analyysin suuntaan käyttämällä tuulitestausmittauksia ja karheuslaskelmia. Mitään mekaanisia metodeita ei ehdoteta, vaan halutaan lisätä tieto-taitoa sekä uusia näkökulmia ja työtapoja nykyisiin kaavoitus- ja konsultointikäytäntöihin. ?Metodi? on siinä, ettei ole mitään kaavamaista metodia, vaan bioklimaattisten tekijöiden syvempi ymmärtäminen.\nKehitetyn CASE metodin mukaisella ilmastotietoisella suunnittelulla voidaan aikaansaada parempi mikroilmasto sekä uusilla että vanhoilla rakennetuilla alueilla. Tuulen avulla voidaan tuulettaa pakokaasut ja muut ilmansaasteet, ja näin parantaa rakennetun ympäristön ilmanlaatua ja terveellisyyttä. Analyysien ja pienoismallien tuulitestauksen avulla voidaan suojautua kylmiltä tuulilta ja vähentää tuulen julkisivuja jäähdyttävää vaikutusta. Skandinaavisten tutkimusten mukaan näin voidaan saavuttaa 5–25 prosentin energiansäästö.\nMetodia voidaan käyttää mm. seuraaviin tarkoituksiin:\n– Arvioida tuulen jäähdyttävää vaikutusta. Selvittää tuulelle alttiit alueet ja julkisivut.\n– Arvioida tuulen vaikutusta jalankulun mukavuuteen. Tuuliset alueet ja suhteelliset tuulennopeudet.\n– Tehostaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Positiiviset ja negatiiviset paineet ilmastoinnin sisäänmeno- ja ulostuloaukoissa.\n– Analysoida saasteiden leviämistä. Katujen ja alueiden tuulettaminen.\n– Torjua tuulen aiheuttamia tuhoja. Kaavoittaa ja suunnitella tuulelta suojaavia ratkaisuita.\n– Luonnehtia pieniin ja keskikokoisiin ulkona oleviin rakenteisiin kohdistuvia tuulikuormia. Suunnitella tuulenkestäviä ja suojaavia rakennelmia ja istutuksia.\n– Analysoida lumen kinostumista. Lumiaitojen sijoittelu.

ISBN-10:
978-951-42-8911-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kuismanen Kimmo
Tuotekoodi 013894
25,00 €