Historiallinen puukaupunki suojelukohteena ja elinympäristönä. Esimerkkeinä Vanha Porvoo ja Vanha Raahe., Acta Universitatis Ouluensis C Technica 312

Historiallinen puukaupunki suojelukohteena ja elinympäristönä. Esimerkkeinä Vanha Porvoo ja Vanha Raahe Historiallinen puukaupunki on kulttuuriperintökohde ja asukkaidensa arkiympäristö. Suojelun haasteena on jatkuvuutta toteuttavan tasapainon löytäminen muutoksen ja säilyttämisen välille, vaikka kulttuuriympäristö on luontaisesti muotoutunut vuorovaikutuksessa sitä elävän ihmisen kanssa. Tutkimus tarkastelee jatkuvuuden edellytyksiä näkökulmana historiallisen puukaupungin suojelu hyvänä elinympäristönä. Alueiden asukkaiden kokemuksia on vertailtu suojelutavoitteisiin aineistona kaupunkisuunnittelun asiakirjat ja haastattelut. Tutkimus nojaa holistiseen ihmiskäsitykseen hyvän elinympäristön ja ihmisen ympäristökokemuksen ymmärtämisessä. Elämäntilanteiden mukainen, välittömässä ympäristösuhteessa muotoutuminen on puukaupungille historiallisesti ominainen rakentumisen tapa ja tutkimuksen perusteella myös nykyasukkaiden arvostama ominaisuus. Kulttuurihistoriallisen arvon kytkeminen ympäristölle luontaiseen muutostapaan ihmisen ja ympäristön suhteen ilmaisuna edistäisi ilmiön jatkuvuutta. Olennaista on ympäristölle ominaisen elämäntavan autenttisuus, joka saa merkityksensä ihmisen ja ympäristön yhteensopivuuden löytymisestä. Tutkimuksen esittämässä holistisessa suojelussa painopiste siirtyisi rakennusperinnöstä kokonaisuuden eli ihmisen ja ympäristön suhteen hoitoon. Kulttuuriperintöalan osaamista kehitettäisiin ihmisen hyvinvointia koskevissa kysymyksissä, eri hallintokuntien yhteistyötä lisättäisiin ja asukkaiden paikkaan sitoutunutta yhteisöllisyyttä ja toimintaa oman asuinalueen hyväksi tuettaisiin.

Kieli:
SU
Tekijät:
El Harouny Elisa
Tuotekoodi 013890
35,00 €