Oppiminen on elämää. Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta Oulun yliopistossa syksyllä 2007, Uutta opetuksessa. Uutisia opetuksen kehittämisestä Oulun yliopiston laitoksilla 22

Syksyllä 2007 W5W2-projektissa (Walmiiksi Wiidessä Wuodessa) toteutettiin oppimiskokemustutkimus, jossa haluttiin opiskelijoita haastattelemalla saada tietoa hyvistä oppimisen tavoista yliopistossa. Lisäksi tavoitteena oli koota yhteen opiskelijoiden mieleen jääneitä yksittäisiä oppimiskokemuksia sekä selvittää, mitä oppiminen opiskelijoiden näkemyksen mukaan on. Julkaisu on raportti tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista, joiden mukaan oppiminen näyttäytyy opettajan ja opiskelijan opittavaan sisältöön suuntautuvana yhteispelinä.

ISBN-10:
978-951-42-8679-7
Kieli:
SU
Tekijät:
Pasanen Katri
Tuotekoodi 013888
11,00 €