Myocardial infarction. Aspects relating to endogenous and exogenous melatonin and cardiac contractility, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 504

Melatoniini osallistuu monien fysiologisten toimintojen ja käyttäytymisen säätelyyn sekä vaikuttaa eri kudosten toimintaan. Melatoniini on tehokas antioksidantti, mutta jotkut sen vaikutuksista välittyvät myös MT1 ja MT2 melatoniini reseptorien kautta. Viime aikoina on tullut esille melatoniinin mahdollinen suojavaikutus sydänsairauksia kuten sydäninfarkteja vastaan. Sydäninfarkti muuttaa sydänlihaksen rakennetta ja toimintaa esim. vaikuttamalla supistuksen kannalta välttämättömien proteiinien DHPR:n, RyR2:n ja SERCA2:n lukumääriin ja toimintaan ja sitä kautta mm. heikentää sydämen supistuvuutta. Sydäninfarkti laukaisee elimistössä adaptiivisia vasteita, kuten ANP:n ja BNP:n lisääntyneen erityksen. Väitöstyössä tutkittiin MT1 ja MT2 reseptorien mRNAn ilmentymistä useissa rotan eri kudoksissa. Lisäksi tutkittiin sydäninfarktin ja eksogeenisen melatoniinin vaikutuksia rotan endogeeniseen melatoniiniin sekä sydämen MT1, MT2, DHPR, RyR2 ja SERCA2 proteiinien ekspressioon. ANP ja BNP pitoisuudet mitattiin. Tulokset osoittivat MT1 ja/tai MT2 reseptori mRNAn ilmentymisen useassa kudoksessa, minkä perusteella osa melatoniinin vaikutuksista saattaa olla reseptorivälitteisiä. Käpyrauhasen melatoniinisynteesi lisääntyi nopeasti sydäninfarktin jälkeen, mikä tukee käsitystä endogeenisen melatoniinin tärkeästä roolista infarktin jälkeisessä sydämen suojauksessa. Eksogeeninen melatoniini muutti DHPR:n, RyR2:n ja SERCA2:n mRNA ekspressiota infarktin jälkeen, mikä voisi merkitä, että melatoniini saattaa vaikuttaa infarktin jälkeiseen sydämen supistuvuuteen. Tulosten osoittama positiivinen riippuvuus melatoniinin ja ANP:n välillä tuo esille yhden uuden mahdollisen keinon, jonka kautta melatoniini voisi suojata sydäntä infarktin aiheuttamia vaurioita vastaan. - Tämä väitöstyö (i) tukee käsitystä, että endogeenisella melatoniinilla on tärkeä merkitys elimistön suojaamisessa, ja (ii) laajentaa tietämystä infarktin jälkeisistä melatoniinin sydäntä suojaavista vaikutuksista.

ISBN-10:
978-951-42-8754-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Sallinen Pirkko
Tuotekoodi 013887
11,00 €