Roles of demography and natural selection in molecular evolution of trees, focus on Pinus sylvestris, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 506

Eliöiden perinnöllinen monimuotoisuus on evolutiivisen prosessin tulosta. Tähän prosessiin vaikuttavat mutaatio, rekombinaatio, sattuma, populaatiohistoria ja luonnonvalinta. Nämä tekijät vaikuttavat sekä ulkoiseen ilmiasuun, että molekyylitason muunteluun. Näiden evoluutiotekijöiden suhteellinen merkitys on yksi nykyaikaisen evoluutiotieteen suurimpia kysymyksiä. Tässä väitöskirjassa tutkitaan populaatiohistorian, luonnonvalinnan ja sattuman osuutta puiden, ja erityisesti metsämännyn (Pinus sylvestris) molekyylitason evoluutiossa. Väitöskirjan tulosten perusteella voidaan sanoa, että viime jääkauden kylmimmän kauden (37 000 - 10 000 vuotta sitten) jälkeinen kolonisaatio pohjoiseen Eurooppaan voidaan havaita männyn mitokondrio DNA:n muuntelusta. Vielä myöhäisemmät tapahtumat, jopa miljoonia vuosia sitten tapahtuneet populaatiokoon muutokset voivat vaikuttaa tuman DNA:han, jossa suurin osa männyn geeneistä sijaitsee. Luonnonvalinta on epäilemättä vaikuttanut männyn ulkoisiin ominaisuuksiin, kuten kylmänkestävyyteen. Kuitenkin suurin osa molekyylitason muuntelusta, joka ei vaikuta adaptiivisiin ominaisuuksiin voi olla vahvasti populaatiohistorian muokkaamaa. On hyvin todennäköistä, että suurin osa puista ei koskaan saavuta tasapainoa, jossa neutraali molekyylimuuntelu määräytyisi pelkästään mutaation ja rajallisesta populaatiokoosta riippuvan sattuman perusteella. perusteella.

ISBN-10:
978-951-42-8767-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pyhäjärvi Tanja
Tuotekoodi 013885
13,00 €