Ecology and impacts of nonnative salmonids with special reference to brook trout (Salvelinus fontinalis Mitchill) in North Europe, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 512

Amerikasta tuotu lohikala uhkaa syrjäyttää suomalaisen purotaimenen Suomeen on istutettu Pohjois-Amerikan itäosista kotoisin olevaa puronieriää kymmenien vuosien ajan. Tuo vieraslaji on eräissä jokivesissä runsastunut voimakkaasti. Puronieriä leviää etenkin pieniin puroihin ja jokien latvoille, missä kotoperäiset purotaimenet ovat joutuneet antamaan tilaa tälle tulokkaalle. Tutkimuksessa tarkasteltiin Iijoen sivujokien ja Kemijoen latvojen puronieriöitä ja taimenia. Puronieriä ei osoittautunut aggressiiviseksi lajiksi, vaan rinnakkaiselo suomalaisen taimenen kanssa sujui koeolosuhteissa rauhallisesti. Puronieriä pystyi kuitenkin taimenta paremmin hyödyntämään pienien purojen tarjoamia resursseja: kalatiheydet olivat suurempia ja poikasvaiheen kasvu nopeampaa kuin taimenella. Puronieriän hyvää menestystä suomalaisissa virtavesissä selittää se, että laji on omalla levinneisyysalueellaan sopeutunut hyvin juuri pienten purojen elinolosuhteisiin, esimerkiksi kylmään ja happamaan veteen. Puronieriä aiheuttikin purotaimenkantojen taantumista vain noin alle seitsemän metriä leveissä virtavesissä, kun asiaa tutkittiin sähkökalastaen Kemijoen latvoja vuosina 1994 ja 2004. Syrjäytymisuhan alla olevat purotaimenet ovat erityisen arvokkaita, etenkin jos ne ovat eläneet eristyksissä ja edustavat lajin alkuperäisiä muotoja, jotka eivät ole sekoittuneet istutettujen taimenten kanssa. Tiheät latvavesien puronieriäkannat voivat myös haitata taimen mereen tai järviin vaeltavien, mutta puroihin kudulle nousevien kantojen lisääntymismenestystä. Kun lohikalojen siirtoistuttamisen vaikutuksia tarkasteltiin maailmalaajuisesti, havaittiin niiden olevan lähes poikkeuksetta haitallisia kotoperäiselle lajistolle, eräissä tapauksissa vaikutus heijastui koko virtavesieliöyhteisöön. Kirjolohi ja taimen mainitaankin maailman sadan pahimman vieraslajin listalla. Tutkimuksen tulosten perusteella vierasperäisten lohikalojen istuttamista suomalaisiin vesistöihin ei tulisi jatkaa.

ISBN-10:
978-951-42-8863-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Korsu Kai
Tuotekoodi 013879
8,00 €