Multirate MC-CDMA. Performance analysis in stochastically modeled correlated fading channels, with an application to OFDM-UWB, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 299

Monikantoaalto- ja monitulo-monilähtö (MIMO) -tekniikat ovat viime vuosina saaneet suosiota monitiehäipyvien kanavien yli tapahtuvassa radiotietoliikenteessä. Näihin tekniikoihin perustuvien tulevaisuuden radiojärjestelmien tutkimusta ja kehitystä varten tarvitaan realistisia tarkoin määriteltyjä kanavamalleja ja -simulaattoreita. Tulevaisuuden radiojärjestelmien tulee myös kyetä moninopeuksiseen tiedonsiirtoon tukeakseen joustavasti ja tehokkaasti eri datanopeuksisia palveluita. Väitöstutkimuksessa käsitellään aluksi monitiehäipyvien kanavien karakterisointia ja simulointia mobiileja monikantoaalto-MIMO-radiojärjestelmiä varten. Tämän jälkeen analysoidaan monikantoaalto-koodijakomonikäyttö (MC-CDMA) hajaspektritekniikan suorituskykyä moninopeuksisessa tiedonsiirrossa. Lopuksi analyysiä sovelletaan taajuustason koodijakokanavoinnilla (CDM) tehostettuihin ortogonaalista taajuusjakokanavointia (OFDM) käyttäviin ultra-laajakaistaisiin (UWB) järjestelmiin. Monitiehäipyvä kanava mallinnetaan viivelinjana, jonka viivekomponentit esittävät eroteltavissa olevia aika-, tila- ja taajuusselektiivisiä Rice-häipyviä monitiekomponentteja. Mallinnetulle kanavalle esitellään ohjelmistopohjainen simulaattori, jonka osoitetaan tarjoavan merkittäviä etuja aiemmin esitettyihin toteutuksiin verrattuna. Kanavamallia ja simulaattoria hyödynnetään MC-CDMA-järjestelmän suorituskykyanalyysissä, jossa tarkastellaan sekä monikoodilähetykseen että vaihtuvaan hajotussuhteeseen (VSF) perustuvia moninopeusmenetelmiä taajuusselektiivisissä monitiehäipyvissä ala- ja ylälinkeissä. Aiemmista tutkimuksista poiketen monikoodimenetelmä pystyy paremmin hyödyntämään kanavan tarjoaman taajuustason diversiteetin ja tarjoavan paremman ja käytettävästä nopeudesta riippumattomamman suorituskyvyn. Analyysin soveltaminen OFDM-UWB-järjestelmiin osoittaa, että CDM-tekniikalla voidaan parantaa suorituskykyä käytettäessä riittävän suurta hajotussuhdetta sekä soveltuvia alikantoaaltojen yhdistelymenetelmiä.

ISBN-10:
978-951-42-8808-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kunnari Esa
Tuotekoodi 013871
14,00 €