Factors affecting the outcome of IVF/ICSI, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 985

Hedelmällisyys laskee iän myötä ja lapsettomuushoitoihin hakeutuvien pariskuntien keski-ikä nousee jatkuvasti. Tutkimusten mukaan hyvänlaatuisilla alkioilla (top-alkioilla) on suurin todennäköisyys kiinnittyä kohdun limakalvolle ja johtaa raskauteen. Ennusteeseen vaikuttavien tekijöiden parempi ymmärtäminen ja optimaalisen hoidon valinta vaikuttavat oleellisesti hedelmöityshoitojen (IVF/ICSI) tuloksiin ja turvallisuuteen. Tässä työssä tutkittiin takautuvasti viiden suomalaisen lapsettomuusklinikan tietokannat ja analysoittiin yhteensä 19,000 hoitokiertoa vuosina 1994?2005. Top-alkion siirron vaikutus raskauteen, keskenmenoihin, synnytyksiin ja hoitokustannuksiin tutkittiin koko potilasaineistossa ja huonon ennusteen ryhmissä. Tulokset osoittavat, että top-alkion siirtoon liittyy suurempi raskauden mahdollisuus ja se johtaa useammin synnytykseen, mutta se ei kuitenkaan vähennä keskenmenoja. Sekä matala että korkea suhteellinen paino, korkea ikä ja aikaisemmat keskenmenot lisäävät keskenmenon mahdollisuutta. Hormonikorvaushoidon tarve pakastuskierron aikana on keskenmenon riskitekijä, mikä heijastaa mahdollisesti poikkeavuuksia kohdun limakalvon toiminnassa hormonikorvaushoitoa tarvitsevilla potilailla. Usean alkion siirtoon liittyy monisikiöisen raskauden mahdollisuus, mikä altistaa sekä äidin että sikiöt komplikaatioille. Yhden top-alkion siirron yhteydessä ylimääräiset alkiot voidaan pakastaa ja siirtää myöhemmin pakastuskierrossa. Tutkimus osoittaa, että yhden alkion siirto on turvallinen ja tehokas ainakin alle 40-vuotiaille. Munasolujen kokonaismäärän ollessa alle neljä raskauden todennäköisyys on alentunut, minkä vuoksi voidaan harkita kahden alkion siirtoa. Jos yhden alkion siirtoja tehdään rutiinisti, IVF/ICSI:n kustannukset laskevat ja samanaikaisesti täysaikaisten synnytysten määrä kasvaa. Tämä lisää lapsettomuushoitojen turvallisuutta ja helpottaa myös niiden potilaiden hoitoon pääsyä, joille lapsettomuushoidot eivät ole korvattavia.

ISBN-10:
978-951-42-8882-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Veleva Zdravka
Tuotekoodi 013870
10,00 €