Evolutionary genetics of immunity and infection in social insects, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 514

Yhteiskuntahyönteisten (muurahaiset, ampiaiset, mehiläiset ja termiitit) ekologisen menestyksen kääntöpuolena on ollut jatkuva riesa taudinaiheuttajista, joita suurissa yhteisöissä tavataan runsaammin kuin yksittäin elävissä eliöissä. Taudinaiheuttajien tuoman paineen myötä yhteiskuntahyönteisille on kehittynyt käyttäytymiseen perustuvia puolustusmekanismeja, kuten pesän siistinä pito. Toisaalta taudinaiheuttajien vaikutuksista synnynnäiseen immuunipuolustukseen tiedetään hyvin vähän. Väitöstutkimuksen ensisijainen kohde oli taudinaiheuttajien merkitys yhteiskuntahyönteisten synnynnäisen immuunipuolustuksen evoluutiossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten immuunijärjestelmän geenit ovat ajan mittaan muuttuneet. Tulokset osoittivat että muutoksia, jotka johtavat proteiinien aminohappojen vaihtumiseen on tapahtunut tiuhempaan tahtiin muurahaisilla ja mehiläisillä kuin yksittäin elävällä banaanikärpäsellä. Merkkejä erityisen voimakkaasta luonnonvalinnasta löydettiin kuitenkin yllättävän pienestä määrästä geenejä. Tämä voi johtua siitä, että käyttäytymiseen perustuvat puolustusmekanismit lieventävät taudinaiheuttajien vaikutusta synnynnäiseen immuunipuolustukseen. Väitöstutkimukseen sisältyi myös hyönteisten solunsisäisen bakteerin, Wolbachian, siirtymismekanismien kartoitus kekomuurahaisilla. Wolbachia on loinen, joka siirtyy yleensä äidiltä jälkeläisille munasolussa. Leviäminen voi tapahtua myös horisontaalisesti lajitoverien ja jopa eri lajien edustajien kesken. Geenisekvensseihin perustuvassa tutkimuksessa kaikista muurahaisista löytyi Wolbachia-bakteereja, ja samasta yksilöstä saattoi löytyä useaa eri bakteerikantaa. Koska muurahaislajien väliset geneettiset erot olivat paljon suurempia kuin erot niissä elävien bakteerien välillä, voitiin päätellä että bakteerien pääasiallinen leviämistapa tutkituilla muurahaisilla on ollut horisontaalinen.

ISBN-10:
978-951-42-8927-9
Kieli:
ENG
Tekijät:
Viljakainen Lumi
Tuotekoodi 013858
10,00 €