Mobile marketing communications in consumer markets, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 33

h3>Mobiili markkinointiviestintä kuluttajamarkkinoilla Mobiilimarkkinointi on maailmalla voimakkaassa kasvussa. Mobiilimarkkinointiin liitetään kuitenkin paljon vääriä uskomuksia, jotka ovat hidastaneet mobiilimarkkinoinnin yleistymistä Suomessa. Erityisesti mobiilimarkkinoinnin rinnastaminen yksinomaan matkapuhelimeen vastaanotettaviin mainoksiin on johdattanut keskustelun pahasti sivuraiteille. Valitettavan usein mobiilimedian tarjoamat interaktiivisen markkinointiviestinnän mahdollisuudet jätetään kokonaan hyödyntämättä. Mobiilimedia on parhaimmillaan markkinointiviestinnässä, jossa kuluttaja toimii dialogin aktiivisena osapuolena. Väitöskirjatutkimus tarjoaa avaimia mobiilimarkkinoinnin toimintaympäristön ymmärtämiseen ja luo vahvan pohjan yritysten markkinointistrategioiden uudistamiselle. Tutkimuksessa tarkastellaan eri toimijoiden rooleja mobiilissa ekosysteemissä ja kuvataan yksityiskohtaisesti toimenpiteet, joilla mobiilimedia integroidaan osaksi yritysten markkinointitoimintoja. Tutkimustulokset perustuvat empiiriseen aineistoon, joka on hankittu organisoimalla kaksi tapaustutkimusta, lukuisia haastatteluja ja laaja kyselytutkimus (n=4062). Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten kuluttajien osallistumista mobiilimarkkinointikampanjoihin. Vastoin yleistä olettamusta innokkaimmat osallistujat eivät näyttäkään löytyvän teinien keskuudesta vaan aktiivisimmin tekstiviestikampanjoihin osallistuivat 36?45 vuotiaat kuluttajat. Lisäksi naiset osallistuivat tekstiviesteillä erilaisiin markkinointikampanjoihin ja TV-ohjelmiin huomattavasti miehiä aktiivisemmin. Kaiken kaikkiaan, väitöskirjatutkimus luo käsitteellistä ja teoreettista pohjaa mobiilimediaan suuntautuneelle markkinointitutkimukselle sekä tarjoaa mainonnan ja markkinoinnin ammattilaisille konkreettisia työkaluja mobiilimarkkinointi-kampanjoiden toteuttamiseen.

ISBN-10:
978-951-42-8814-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Leppäniemi Matti
Tuotekoodi 013856
18,00 €