Mechanisms of cardiac chamber-specific gene expression of natriuretic peptides, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 987

Sydänspesifisen geenien ilmenemisen säätelyn mekanismien selvitys tarjoaa paitsi olennaista perustietoa säätelymekanismeista sydämessä, myös tietoa geenien ilmenemisen muutoksista sydän- ja verisuonisairauksien kehittyessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida sydämen eteis- ja kammiospesifisen geeninsäätelyn mekanismeja ja geenien aktivaatiota sydämen mekaanisessa kuormituksessa. Tutkimuksessa käytettiin malligeeneinä kahta sydämessä ilmenevää geeniä: lohen sydänhormonin (sCP, salmon cardiac peptide) ja rotan B-tyypin natriureettisen peptidin (BNP) geenejä. sCP löydettiin aiemmin laboratoriossamme, ja se osoittautui äärimmäisen sydänspesifiseksi, ilmentäen A-tyypin natriureettisen peptidin ominaisuuksia. sCP:n promoottorin eli geeninsäätelyä ohjaavan alueen aktivisuuden on osoitettu olevan erittäin rajoittunut sydämen eteissoluihin tutkittaessa promoottorin aktiivisuutta vastasyntyneen rotan viljellyissä sydänlihassoluissa. BNP-geeniä käytettiin mallina tutkittaessa promoottoriaktiivisuutta in vivo täysikasvuisten rottien sydämissä. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että geeninsäätelytekijä GATA:n kaksi sitoutumispaikkaa (asemassa -80/-91) ovat välttämättömiä angiotensiini II-hormonin indusoimalle BNP-geenin aktiivisuuden lisääntymiselle. Selvitettäessä mahdollisuutta siirtää BNP-geenin ominaisuuksia sCP-geeniin lyhyitä BNP-fragmentteja insertoitiin sCP:n promoottoriin. Muutoin eteisspesifinen sCP:n promoottori aktivoitui rotan sydämen kammiosoluissa, kun lyhyt BNP:n promoottorielementti liitettiin sCP-promoottoriin, etenkin jos elementti liitettiin lähelle transkription eli geenin luennan aloituskohtaa. Yhteenvetona, A-tyypin natriureettisen peptidin säätely voidaan muuntaa B-tyypin säätelyksi lisäämällä lyhyt proksimaalinen BNP:n promoottorielementti. Nämä tutkimukset valottavat tiettyjä peruseroja sydämen eteis- ja kammiospesifisen geenien ilmenemisen välillä.

ISBN-10:
978-951-42-8899-9
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Majalahti Theresa
Tuotekoodi 013855
11,00 €