Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvä elämänlaatu sekä hoitomenetelmien kustannukset, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 979

Tutkimuksessa selvitettiin alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvää elämänlaatua sekä tehtyjen hoitomenetelmien kustannuksia ennen hoitomenetelmiä sekä 6 ja 12 kuukautta niiden jälkeen. Lisäksi tarkasteltiin potilaiden kokemuksia elämästä sairauden kanssa vuoden kuluttua hoidoista. Mukana 180 potilasta; 64 hoidettiin konservatiivisesti, 85 endovaskulaarisin ja 31 kirurgisin hoitomenetelmin. Alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien terveyteen liittyvä elämänlaatu oli ennen hoitoja normaaliväestöä huonompi. Kirurginen hoito oli kalleinta, mutta antoi potilaille hyvän terveyteen liittyvän elämänlaadun vähintään vuoden ajalle. Potilaat, jotka hoidettiin endovaskulaarisin menetelmin ja etenkin konservatiivisesti, hyötyivät vähemmän hoitomenetelmistä. Minkään menetelmän jälkeen ei tapahtunut terveyteen liittyvän elämänlaadun huonontumista vuoden seurannassa. Potilaat kokivat, että heidän täytyi vielä hoidon jälkeenkin jatkaa kamppailua sairauden kanssa. Erityisesti konservatiivisesti hoidetut potilaat kokivat sairauden aiheuttamia fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudelliseen toimeentuloon liittyviä menetyksiä. Kuitenkin vuoden kuluttua hoidoista suurin osa potilaista oli sopeutunut sairauteen ja saavuttanut tasapainon elämässään. Sisäiset voimavarat antoivat potilaille voimaa ja toivoa. Konservatiivisen hoidon diagnosointivaiheen kustannukset olivat 1625 ?. Ne laskivat merkitsevästi hoidon edettyä ja olivat 702 ? vuoden seurannassa. Endovaskulaarisen hoidon kustannukset olivat diagnosointivaiheessa 1522 ?, mutta nousivat hoidon edettyä ja olivat 4579 ? vuoden seurannassa. Kirurgisen hoidon kustannukset diagnosointivaiheessa olivat 1579 ?, mutta nousivat merkitsevästi hoidon edettyä ja olivat 5608 ? vuoden seurannassa. Tutkimuksessa uutta tietoa voidaan hyödyntää monitieteisesti, moniammatillisesti ja erityisesti alaraajojen valtimonkovetustautia sairastavien hoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä.

ISBN-10:
978-951-42-8858-6
Kieli:
SU
Tekijät:
Koivunen Kirsi
Tuotekoodi 013851
18,00 €