Community-wide Oral Health Promotion in the Pitkäranta District of Russian Karelia – a case study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 978

Lasten suunterveys parani Venäjän Karjalassa Venäjän terveydenhuolto oli kriisissä 1990-luvulla: järjestelmä kärsi vaikeasta resurssipulasta samaan aikaan kun väestön terveysongelmat ja ennenaikainen kuolleisuus lisääntyivät. Vaikea tilanne näkyi myös lasten ja nuorten suunterveydessä Karjalan Tasavallassa. Vuonna 1993 aloitettiin Venäjän Karjalan Pitkärannan piirissä suun terveydenhuollon, päiväkotien ja koulujen yhteistyönä koko alueen kattava terveyden edistämishanke, jonka päämääränä oli saavuttaa sama taso suunterveydessä, terveystavoissa ja suunsairauksien ehkäisyssä kuin Suomessa 1990-luvun alussa. Hankkeessa oli mukana asiantuntijaryhmä Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitokselta. Väitöstutkimus kuvaa miten hankkeen tavoitteet asetettiin ja toimintatavat valittiin alkutilanteen kartoituksen perusteella. Lisäksi kuvataan hankkeen toteuttamiseen liittyneitä onnistumiskokemuksia ja kompastuskiviä. Lähtötilanteessa vuonna 1993 venäläislapsilla oli merkitsevästi enemmän reikiintyneitä hampaita kuin samanikäisillä lapsilla Suomessa samaan aikaan. Lisäksi lapset harjasivat harvoin hampaitaan tai käyttivät harjauksen yhteydessä fluorihammastahnaa. Sen sijaan päivittäinen sokeria sisältävien tuotteiden nauttiminen oli runsasta. Väitöstutkimuksen mukaan suunterveyden edistäminen on haastavaa, mutta mahdollista vaikean yhteiskunnallisen muutoksen aikaan. Vuonna 2001 tehdyssä seurantakartoituksessa selvisi, että venäläislasten suunterveys ja hampaiden harjaustavat olivat huomattavasti kohentuneet 8 vuotta aiemmasta tilanteesta. Tutkimusasetelma ei kuitenkaan salli sellaista johtopäätöstä, että lasten ja nuorten suunterveyden paraneminen johtuisi yksinomaan väitöskirjassa kuvatusta terveyden edistämishankkeesta. Monet muutkin seikat, kuten hammasharjojen ja fluorihammastahnan parempi saatavuus ja elinolojen kehitys ovat osaltaan voineet myötävaikuttaa tilanteen kohenemiseen.

ISBN-10:
978-951-42-8856-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Hiiri Anne
Tuotekoodi 013850
16,00 €