Personality disorders in the Northern Finland 1966 Birth Cohort Study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 976

h3>Persoonallisuushäiriöt Pohjois-Suomessa Persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä mielenterveyden ongelmia, joihin liittyy usein psykiatrista oheissairastavuutta ja toimintakyvyn laskua. Tutkimuksessa selvitettiin persoonallisuushäiriöiden yleisyyttä sekä niiden yhteyksiä lapsuuden perherakenteeseen ja yleisimpiin psykiatrisiin häiriöihin vuonna 1966 syntyneillä pohjoissuomalaisilla henkilöillä. Lisäksi arvioitiin persoonallisuushäiriöiden yhteyksiä temperamenttitekijöihin. Persoonallisuushäiriöiden todettiin liittyvän yleisesti masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin sekä päihteiden käyttöön. Yksinhuoltajaperheiden lapsilla todettiin suhteellisen yleisesti persoonallisuushäiriöitä aikuisiässä. Estynyt ja vaativa persoonallisuus olivat yleisimpiä persoonallisuushäiriöitä väestöotoksen henkilöillä. Tutkimuksessa selvitettiin erikseen psykiatrisessa sairaalahoidossa olleiden henkilöiden persoonallisuutta. Sairaalahoidetuilla henkilöillä persoonallisuushäiriöt olivat erilaisia verrattuna väestöotoksen persoonallisuushäiriöihin. Heillä yleisimpiä persoonallisuushäiriöitä olivat epäsosiaalinen ja epävakaa persoonallisuus. Persoonallisuushäiriöiden ja niihin yleisesti liittyvän psykiatrisen oheissairastavuuden tunnistaminen on tärkeää. Havainnot korostavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön merkitystä persoonallisuushäiriöistä ja psykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden tutkimuksessa ja hoidossa. Persoonallisuushäiriöille altistavien lapsuuden tekijöiden tunnistaminen on tärkeää vaikeiden persoonallisuushäiriöiden ehkäisemiseksi.

ISBN-10:
978-951-42-8847-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kantojärvi Liisa
Tuotekoodi 013849
10,00 €