Bone–Biomaterial Interface. The effects of surface modified NiTi shape memory alloy on bone cells and tissue, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 974

Ortopedisten luuimplanttien kudosyhteensopivuuden parantaminen Ortopedisten implanttien tarve vanhenevassa väestössämme on kasvava, esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana tekonivelleikkausten määrä onkin lähes kaksinkertaistunut. Täydellistä luuimplanttimateriaalia ei ole olemassa, vaan implanteilla on taipumus irrota ajan kuluessa. Implantin ja sitä ympäröivän kudoksen vuorovaikutusten ymmärtäminen on erittäin tärkeää sekä uusien että paranneltujen implanttien kehitystyössä. Muistimetallit ovat ns. älykkäisiin materiaaleihin luokiteltavia metalliseoksia, joiden muotoa ja liikettä voidaan ohjata. NiTi on nikkelin ja titaanin seoksesta koostuva muistimetalli. Sen superelastisuudella ja luunkaltaisella kimmo-ominaisuudella on tärkeä merkitys luukirurgisia implantteja kehitettäessä. Väitöskirjatyön tarkoituksena on ollut pääosin solubiologisin menetelmin selvittää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat luusolujen ja NiTi:n vuorovaikutukseen. Erityisen mielenkiinnon kohteena oli NiTi:n kudosyhteensopivuuden optimointi erilaisilla pinnoitemenetelmillä. Tässä tutkimuksessa saavutettiin uutta tietoa NiTi-muistimetallin ja luusolujen välisestä vuorovaikutuksesta. Nämä tulokset ovat tärkeä lisä luukudoksen ja implanttien välisen vuorovaikutuksen ymmärtämisessä. Bioaktiivisesti pinnoitettu NiTi osoittautui hyvin luukudokseen sopivaksi biomateriaaliksi. Lisäksi koemalli, jossa luuhun kohdistettiin jatkuvaa kuormitusta muistimetalli-ilmiön avulla, lisäsi luun kiinnittymistä implantin pintaan. Menetelmällä voidaan jatkossa mahdollisesti lisätä luuimplanttien elinikää. Nämä tutkimustulokset viittaavat siihen, että NiTi on luuympäristöön sopiva biomateriaali, jonka käyttöominaisuuksia voidaan erilaisin pintakäsittelyin edelleen parantaa.

ISBN-10:
978-951-42-8833-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Muhonen Virpi
Tuotekoodi 013848
20,00 €