Teknillisestä apulaisesta laboratoriohoitajaksi. Turun laboratoriohoitajakoulutuksen kehitys vuosina 1955–1990, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 971

Tutkimus jakautui ajallisesti kolmeen jaksoon: yksivuotiseen koulutukseen vuosina 1955 ? 1963, kaksivuotiseen koulutukseen vuosina 1964 ? 1983 ja 3½ ja 4½ -vuotiseen koulutukseen vuosina 1984 ? 1990. Tutkimuskysymyksiä olivat: Mitkä tekijät johtivat laboratoriohoitajakoulutuksen käynnistymiseen ja kehittymiseen? Miten opiskelijat valittiin? Miten tietopuolinen käytännöllinen opetus jakaantui? Minkälainen oli opettajien pätevyys? Minkälainen oli oppisisältö? Minkälaista tutkintonimikettä käytettiin Koulutukseen valituilta opiskelijoilta vaadittiin jo alkuaikoina muista hoitohenkilöistä poiketen vähintään keskikoulun oppimäärä. Suurin osa oli ylioppilaita. Koulutuksen alkuaikoina vaadittiin opiskelijoilta hyvää terveyttä tartuntavaarallisen ympäristön ja terveydelle haitallisten aineiden kanssa työskenneltäessä. Koulutuksen alkuaikoina suurin osa oli käytännöllistä opetusta terveydenhuoltoalan laboratorioissa ja vuodeosastoilla. Ajan kuluessa suhde muuttui selvästi koululla annettavan tietopuolisen opetuksen eduksi. Aluksi koulutus tapahtui yliopiston laitoksilla ja opettajat olivat pääasiassa lääketieteilijöitä. Myöhemmin koulutus siirtyi sairaanhoito- ja terveydenhuolto-oppilaitoksiin ja samalla vetovastuu siirtyi vakinaisille sairaanhoidon opettajille. Tartuntatautien väheneminen ja sisätautien ja kirurgian kehittyminen heijastuivat laboratorion tutkimusvalikoiman muuttumiseen bakteriologian tutkimuksista kemiallisiin tutkimuksiin. Ihmisen elimistön tutkiminen kudos- ja elintasolta syveni solu- ja molekyylitasolle. Manuaalisten tutkimusmenetelmien kehittyminen automaatioksi samoin kuin laboratorioissa voimakkaasti kehittyvä laaduntarkkailu tuli koulutukseen yllättävän myöhään. Laboratoriohoitajakoulutus määriteltiin keskiasteella terveydenhuollon teknisen alan sijaan hoitoalan koulutuksiin, joka määritteli koulutukselle hoidollisuutta korostavat raamit. Vastuu työstä muuttui yksilöltä ammatille.

ISBN-10:
978-951-42-8801-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Makkonen Saara
Tuotekoodi 013845
18,00 €